Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

18 maj 2022 klocka 08.30 - 16.00

Robusta betaltjänster i norr.

Del 2 - i praktiken

Gula löpsedlar på ett bord

Den 17 november genomförde vi teoripasset av Robusta betaltjänster i norr med föreläsningar av Joeri van Laere (Högskolan i Skövde), Veronica Strandh (Umeå universitet) och Ragnar Olofsson (Regeringskansliet). Nu ska vi spela CCRAAAFFFTING under en unik speldag över fyra län.

Spelet har direkta kopplingar till den grundläggande kommersiella servicen. Exempel är:

  • dagligvaror,
  • drivmedel,
  • post och paket,
  • apotek och
  • grundläggande betaltjänster.

I spelet får man uppleva konsekvenser av en långvarig störning i betalsystemet.

Gå till spelets hemsida Länk till annan webbplats.

Samhällsaktörer från olika sektorer deltar tillsammans i live-sända sessioner. Deltagarna får resonera kring - och testa effekterna av - olika kombinationer av åtgärdspaket.

Frågor som ställs är hur min organisation berörs när betalsystemet sätts under press? Vad händer med:

  1. våra kunder,
  2. våra brukare,
  3. våra leverantörer samt
  4. andra aktörer.

Spelet kommer att vara uppdelat i två akter bestående av fyra olika arenor. De finns i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens respektive Norrbottens län.

Under förmiddagen kommer varje län att ta självständiga beslut, för att sedan under eftermiddagen ta gemensamma beslut som påverkar hela Norrlandsregionen.

Anmäl dig här senast 16 maj

Länk till anmälan finns här Länk till annan webbplats.

Lyfta frågor och skapa insikt

Liksom del 1 är syftet med simuleringsspelet att lyfta frågor, skapa insikter och höja kunskapen om händelse- och beroendekedjor kopplat till den grundläggande kommersiella servicen.

Redan nu kan du ställa dig frågorna vilka aktörer som din organisation är beroende av och vilka aktörer som är beroende av dig och din organisation i händelse av en störning i betalsystemet.

Det är inte ett krav att ha deltagit under del 1, teoripasset.

Om du inte har möjlighet att prioritera denna kunskapshöjande aktivitet föreslår vi att någon annan i din organisation deltar. Det är väl investerad tid. Ett annat tips är att ni sitter i grupp under aktiviteten för att direkt kunna diskutera frågor som dyker upp under spelets gång.

Ett detaljerat program skickas ut till anmälda deltagare inom kort

Arrangörer är Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Varmt välkomna önskar landshövding Marita Ljung, landshövding Berit Högman, landshövding Helene Hellmark Knutsson och landshövding Lotta Finstorp.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta processledarna för grundläggande betaltjänster:

Tommy Sjöling, Länsstyrelsen i Jämtlands län, 010-225 33 36, tommy.sjoling@lansstyrelsen.se

Henrik Skyttberg, Länsstyrelsen i Västernorrlands län; 0611-34 92 63, henrik.skyttberg@lansstyrelsen.se

Gustaf Forsberg, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 010-225 44 77, gustaf.forsberg@lansstyrelsen.se

Helena Morén, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 010-225 52 68, helena.moren@lansstyrelsen.se

Var:
Digitalt, möteslänken mejlas ut
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 maj 2022

Kontakt