05 apr 2022 klocka 11.30 - 12.30

Myndighetsspaning: The Remote Work Region – från utopi till verklighet med det offentligas stöd?

Ung kille med bärbar dator i knät sitter på en balkong högt över en stad

Välkomna till en workshop där fokus ligger på Region Jämtland Härjedalens ambitioner kring hybridarbete.

Region Jämtland Härjedalen ser hybridarbete som en möjlighet och pådrivare för regional utveckling där ett regionalt nätverk av arbetshubbar är en viktig möjliggörande infrastruktur.

Innehåll

Du kommer att få ta del av regionens arbete med att testa olika former för hybridarbete, ett arbete som sker i nära samverkan mellan medarbetare, ledare och forskningen inom hållbar arbetsmiljö och organisationsledning på Mittuniversitetet, men även som en del av Samverket (innovations- och coworkinghubbar) för att bygga erfarenhet och främja kunskapsutbyte.

I denna interaktiva workshop delar regionen med sig av sina handlingsplaner och erfarenheter från två pågående pilotprojekt med fokus på regional talangrekrytering och kompetensförsörjning. Under workshopens andra halva kommer du som deltagare få vara med och diskutera utifrån tre övergripande frågeställningar.

Spaningen leds av Erik Noaksson som är strateg inom regiondirektörens stab och koordinerar omställningsprocessen för utveckling av nya former för kontinuerligt distansarbete.

Arrangör

Myndigetsnätverket. Sedan starten 2019 har nätverket växt till att idag omfatta 10 myndigheter samt Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Allt vi gör grundar sig i en gemensam vilja att stärka varandra genom konstruktiva samarbeten och skapa nya vägar mellan våra verksamheter. Målet med nätverket är att bygga upp en regional samarbetsorganisation som underlättar kunskapsdelning, rekrytering, utbildningar och nätverkande i olika frågor.

Efteranmälan

Det går bra att efteranmäla sig genom att skicka e-post till Maria Anstett-Rim, maria.anstett-rim@lansstyrelsen.se

Läs mer om nätverket på myndigheterijamtland.se Länk till annan webbplats.

Myndighetsnätverkets logotyp
Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
04 apr 2022

Kontakt