15 mar 2022 klocka 10.30 - 14.30

Greppa fodret på mjölkgården

Gården Bäckebjörks Lantbruk med grönskande åkrar runt om.

Fotograf: Maria Nyberg, Växa

Med ökande kraftfoderpriser ställs högre krav på optimering av foderstaten. Hur kan vi anpassa utifrån aktuellt läge? Jenny Hörnsten från Växa belyser högaktuella frågeställningar om utfodring.

Vi samlas i Almåsas restaurang för genomgång. Därefter följer gårdsvandring hos Bäckebjörks Lantbruk.

Hos Bäckebjörks finns tre olika system för konservering av vallfoder: rundbal, plansilo och tornsilo. De delar med sig av sina erfarenheter av de olika systemens styrkor och svagheter samt andra frågor som berör vallodling och utfodring. En ny foderblandare installeras i dagarna.

I samband med att vi äter lunch tillsammans på restaurangen i Almåsa finns det tillfälle att utbyta erfarenheter kring hur man kan anpassa utifrån aktuellt läge.

  • Hur ger det vallfoder jag har bästa utväxling?
  • Hur mycket och vilken typ av kraftfoder ska jag ge?
  • Hur vet jag att korna får tillräckligt med energi? Kan BHB värdet ge vägledning?
  • Var finns fallgroparna?
  • Kan ekonomi, djurhälsa och miljönytta kombineras?
  • Var kan man spara?

För vem?

Evenemanget vänder sig till dig som är mjölkbonde.

Anmälan

Anmälan senast 8 mars till agneta.andersson@lansstyrelsen.se eller 070-628 66 52 (sms). Ange namn, personnummer, e-post samt eventuella allergier.

Logotyp Greppa näringen och EU
Var:
Samling och genomgång i Almåsas restaurang. Efterföljande gårdsvandring hos Bäckebjörks Lantbruk.
Kostnad:
Träffen bekostas av Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
08 mar 2022

Kontakt