01 mar 2022 klocka 12.30 - 15.30

Miljömålsworkshop steg 2: Etappmål och indikatorer

Granskog

Denna workshop utgör det andra steget i arbetet med att revidera det regionala miljömålsprogrammet för Jämtlands län. Var med och utforma det nya programmet. Vad siktar vi mot år 2030? Utifrån resultaten i workshop 1 så utformas etappmål och indikatorer.

Ett nytt regionalt miljömålsprogram ska tas fram av Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen. Ett program som synliggör de viktigaste utmaningarna, relevanta åtgärdsplaner och där vi vaskar fram de frågor där utvecklingen behöver vändas eller åtgärdsarbetet behöver accelereras.

FÖR VEM: Medlemmar i Miljö- och klimatrådet samt övriga intresserade inklusive näringsliv, beslutsfattare, strateger, politiker, tjänstemän från kommunerna och representanter för intresseorganisationer.

Har du allergier och önskemål om specialkost? Kontakta jimmy.nilsson@lansstyrelsen.se.

VAR:
På Clarion Östersund om rådande covidrestriktioner tillåter det. Annars digitalt. Besked kommer i god tid innan workshopen.
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 feb 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 22 februari klockan 23.59.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare