24 feb 2022 klocka 13.00 - 16.00

Information om projektmedel inom integrationsområdet 2022

Färgglad illustration av händer som ger tumme upp.

Länsstyrelsen bjuder in till ett digitalt informationstillfälle i anslutning till utlysningen av nya utvecklingsmedel för 2022 – 2023.

Länsstyrelsen fördelar projektmedel inom integrationsområdet. Medlen ska vara ett stöd till länets kommuner och det civila samhällets aktörer i arbetet med att genomföra insatser för asylsökande och nyanlända i länet. Nya medel kommer utlysas i slutet av februari.

Information om projektmedel och insatsområden

Syftet med mötet är att ge information om tillgängliga projektmedel och prioriterade insatsområden men också att belysa det aktuella läget och behov i länet. Mötet behandlar nya projektmedel, § 37, §37a samt TIA och tidiga insatser för asylsökande.

Mötet riktar sig till dig som är anställd i länets kommuner samt civilsamhällets aktörer som är intresserade av att genomföra insatser inom området. Mötet är ett bra tillfälle att lyfta idéer och se möjligheter till samverkan.

En länk för att koppla upp dig till mötet kommer att skickas ut ett par dagar innan mötet.

Var:
Digitalt via Skype
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
18 feb 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 februari klockan 23.59.

Kontakt