27 jan 2022 klocka 09.00 - 12.00

Miljömålsworkshop steg 1:

Var med och utforma det nya miljömålsprogrammet!

Vattendrag med snötäckta sidor och utterspår

Denna workshop utgör det första steget i arbetet med att revidera det regionala miljömålsprogrammet för Jämtlands län. Var med och utforma det nya programmet. Vad siktar vi mot år 2030? Inspirationsföreläsning, presentation av nuläge och workshops med fokus på biologisk mångfald.

Ett nytt regionalt miljömålsprogram ska tas fram av Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen. Ett program som synliggör de viktigaste utmaningarna, relevanta åtgärdsplaner och där vi vaskar fram de frågor där utvecklingen behöver vändas eller åtgärdsarbetet behöver accelereras.

PROGRAM

Tid

Moment

09:00

Välkommen, presentation av syfte med dagen och programmet

09:15

Miljömålsbedömningar – hur ser läget ut i Jämtlands län?

09:35

Inspiration om läget i skogen – gästföreläsare Jon Andersson

10:05

Goda exempel - provytor för hyggesfritt skogsbruk

10:20

Vatten - De stora utmaningarna och goda exempel på åtgärder

10:50

Paus

11:05

Intro till workshops

11:10

Workshop 1 - Vart vill vi - vad siktar vi mot när det gäller skogen/vattnet

11:30

Workshop 2 - Hur mäter vi det? Vilka indikatorer ska vi ha?

11:50

Avslutande diskussion med några experter

12:00

Hemläxa

FÖR VEM: Medlemmar i Miljö- och klimatrådet samt övriga intresserade inklusive näringsliv, beslutsfattare, strateger, politiker, tjänstemän från kommunerna och representanter för intresseorganisationer.

VAR:
På grund av rådande covidrestriktioner kommer workshopen att hållas online. Länk skickas inför seminariet.
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 jan 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 20 januari klockan 23.59.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare