Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

02 dec 2021 klocka 09.45 - 15.00

Greppa markkarteringen för mer och bättre foder

Kupade händer med jord

Foto: Gabriel Jimenez/Unsplash

Välkommen till en temadag kring markkartering och hur man tolkar och kopplar jordanalysen till fodret.

Hur hänger markkartering, vall- och stallgödselanalys ihop? Vilka ämnen och förhållanden behöver växten och vilka behöver djuren? Vad bör analyseras och varför? Vilken roll spelar ämnena i växten, och vilka av dessa bör man ha koll på i fodret till djuren? Vilka får man kunskap om med hjälp av markkartering respektive andra analyser?

Rolf Spörndly, SLU pratar ur ett djurperspektiv och Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbottens län (tidigare medlem i markkarteringsrådet) pratar ur ett växtperspektiv.

Dagen ska ge förutsättningar för att ytterligare kunna styra produktionen på ett resurseffektivt sätt, för både gårdens ekonomi och miljö.

Under dagen deltar även flera produktionsrådgivare som är verksamma i länet. De delar sina erfarenheter och berättar om den rådgivning som de erbjuder, med analyserna som grund.

 

Anmälan snarast, dock senast 25/11, begränsat antal platser.
Ange namn, personnummer, e-post till var och en, ev allergier till hanna.appelros@lansstyrelsen.se. Vi kan även ordna möjlighet att ta del på distans via skype, om du anmäler det i god tid.

Frågor besvaras av Hanna Appelros 010-225 33 49 eller e-post: hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Var:
Länsstyrelsens lokal Linet (ingång från Köpmangatan, vänstra personalingången)
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
25 nov 2021

Kontakt