Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17 nov 2021 klocka 08.30 - 12.00

Barnkonventionens dag: Hur får vi en skola för alla barn?

Foto: Vadim Arzyukov/Mostphotos

Foto: Vadim Arzyukov/Mostphotos

Dagen angår alla som kommer i kontakt med barn eller verkar för ökad tillämpning av barnkonventionen.

Barnens egenmakt i skolan

Alla barn och ungdomar mår bra av att känna att de är delaktiga i sin egen vardag. Lär dig mer om hur du kan utveckla arbetet för att ge alla barn likvärdiga möjligheter i förskola och skola eller i andra sammanhang.

Låt dig inspireras av utvecklingsarbeten i Huddinge, Ragunda och Östersund

Förmiddagen tar oss från Källbrinkskolan i Huddinge där Elinor berättar om hur man kan arbeta för att öka barns och ungdomars känsla av egenmakt och delaktighet - genom att arbeta för att skapa lärmiljöer som är tillgängliga för alla. I Östersunds kommun står en ny utbildningsinsats i fokus om hur vi bättre möter barn med i samspels- eller koncentrationssvårigheter. Vi gör även nedslag i Ragunda kommun och deras uppmärksammade utvecklingsarbete vid alla förskolor.

Medverkande

Elinor Kennerö Tonner är verksam som skolledare i Huddinge kommun. Hon har sin bakgrund som grundskollärare, lärarfortbildare och handledare. Elinor har lång erfarenhet av att arbeta med värdegrund och elevhälsa, och föreläser både inom och utanför Sverige om tillgänglighet. Hon brinner för elevers rätt till en tillgänglig skola, och för rätten att lyckas!

Lie Östborg – rektor för förskolan i Ragunda kommun där hon ansvarat för ett utvecklingsprojekt i samtliga förskolor.

Från Barn- och elevhälsan i Östersunds kommun:

Anita Englund – skolläkare med en bakgrund som barnläkare samt barn- och ungdomspsykiater.

Annica Östman – pedagog i Centrala Stödteamet med huvudsakliga arbetsområden problematisk skolfrånvaro, tillgängliga lärmiljöer, med en bakgrund som lärare i grundskolan.

Birgitta Hanson – psykolog med en bakgrund inom såväl primärvård för barn och familjer som inom barn- och ungdomshabilitering samt barn- och ungdomspsykiatri.

Dagen anordnas i samverkan med:

Rädda Barnen och Region Jämtland Härjedalen.

Välkommen till en spännande dag!

Region Jämtland Härjedalen
Var:
Konferensen sker digitalt. Länk skickas ut senast dagen innan till dig som anmält dig.
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
15 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt

Emmy Nilsson

Samordnare mänskliga rättigheter