17 nov 2021 klocka 09.00 - 17.00

Robusta betaltjänster i norr - heldagskonferens 17 november

Pengar ur en bankomat. Foto: mostphotos.se

Hur agerar vi vid en betalningsstörning och hur förväntar sig andra att vi ska agera? Oavsett kan vi inte se de grundläggande betaltjänsterna som en isolerad företeelse.

Ett mycket aktuellt tema kommer genom den digitala konferensen att synliggöra betaltjänsternas händelse- och beroendekedjor.

Det handlar om direkta kopplingar till den grundläggande, kommersiella servicen. Exempel är dagligvaror, drivmedel, post, paket, apotek och grundläggande betaltjänster.

Syftet med konferensen är av kunskapshöjande karaktär vilket kommer att leda oss till frågor som:

  1. vilka aktörer är min organisation beroende av och
  2. vilka är beroende av mig och min organisation i händelse av en störning i betalsystemet?

Dagen kommer bland annat att innehålla:

Arrangörer är Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Mer information kommer att skickas ut under hösten 2021

VAR:
Mer information kommer
KOSTNAD:
Mer information kommer
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 okt 2021

Kontakt

Tommy Sjöling

Regional samordnare för grundläggande betaltjänster