07 okt 2021 klocka 10.00 - 15.00

Hur kan skolor kartlägga barn och ungas utsatthet för våld?

Modell av metoden

Välkommen till ett idéforum med fokus på kartläggning.

Länsstyrelsen i Jämtlands län verkar för att främja det normkritiska och våldsförebyggande arbetet i länets skolor och erbjuder sedan 2016 idéforum med olika teman för att utveckla arbetet.

Under dagen får du ta del av:

  • Lärande exempel från Klippans kommun
  • Helt ärligt – podden om ungas syn på våld och behovet av en ny sex och samlevnadsundervisning
  • Kartläggning av ungas utsatthet för våld i Jämtlands län – Länsstyrelsen
  • Handboken inget att vänta på – ny utgåva 2020
  • Dialog kring kartläggningen och det långsiktiga normkritiska och våldsförebyggande arbetet

Med reservation för ändringar.

Målgrupp: Personal, chefer och beslutsfattare inom barn och utbildning

Du kommer få en länk till digitalt Idéforum på den mailadress du anger, senast två dagar innan den 7 oktober.

Vi förbehåller oss rätten att fördela antalet platser

Välkommen till en spännande dag!

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut till den mejladress som deltagaren anger i anmälan.
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt

Jenny Einebrant

Samordnare Mäns våld mot kvinnor

Ingegärd Pettersson

Särskilt sakkunnig i jämställdhet