14 sep 2021 klocka 09.00 - 12.00

Informationsträff om LONA, LOVA och fiskevårdsbidraget

Välkommen på informationsträff om hur du kan söka bidrag hos oss för Lokala Naturvårdsatsningar (LONA), Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) samt fiskevårdsbidraget.

Syften med dessa bidrag är att stödja lokala aktörer och kommuner i arbetet att genomföra åtgärder som bidrar till nytta för naturvård, friluftsliv, folkhälsa, förbättra vattenmiljön eller insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Vi kommer att informera om bland annat:

  • vad LONA, LOVA och fiskevårdsbidraget är,
  • vilka som kan söka stöd,
  • vilka typer av projekt det går att söka stöd för i respektive projektform,
  • hur mycket medel som kan beviljas,
  • hur ni ansöker om stöd,
  • bidragens koppling till miljökvalitetsmålen och ekologisk status för vatten, samt
  • vad ni bör tänka på i samband med er ansökan och var ni hittar mer information.

Preliminärt program för informationsträffen:

9.00–9.20 Introduktion och inledning

9.20–9.30 LONA, LOVA och fiskevårdsbidraget, vad är det?

9.30-9.40 Vem kan söka bidragen?

9.40-10.00 Vilka åtgärder och projekt kan man söka bidrag för?

10.00-10.10 Hur mycket medel kan beviljas för respektive bidragsform?

10.10–10.20 Paus

10.20–11.00 Hur ni ansöker om stöden, regelverk och länsstyrelsens prioriteringar och var ni hittar mer information

11.00–11.20 Bidragens koppling till miljökvalitetsmålen och ekologisk status för vatten

11.20-11.25 Bensträckare

11.25-11.50 Frågestund

11.50-12.00 Avrundning och avslut

Har du frågor så hör av dig till oss

Har du frågor om LONA?
Kontakta Maria Noro Larsson, telefon 010-225 34 40.

Har du frågor om LONA?
Kontakta Ann Kristin Eriksson, telefon 010-225 36 02.

Har du frågor om fiskevårdsbidraget?
Kontakta Joakim Svensson, telefon 010-225 32 21

Läs mer

Ni kan redan nu läsa mer om LONA, LOVA och fiskevårdsbidraget på vår hemsida

Läs om LONA Länk till annan webbplats.

Läs om LOVA Länk till annan webbplats.

Läs om fiskevårdsbidraget Länk till annan webbplats.

Var:
Skype - digitalt möte
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
11 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt