23 sep 2021 klocka 08.30 - 15.30

Sekretess vid samverkan för våldsutsatta vuxna

Fyra personer som håller i varsin pusselbit som formar ett mönster. Foto: mostphotos.se

Nu har verksamheten med samråd gällande våldsutsatta vuxna startat.

Hur kan samverkan mellan myndigheter och organisationer bedrivas inom ramen för samråd gällande våldsutsatta vuxna så att aktörernas insatser bidrar till den våldsutsattas bästa och inte hindras av myndigheters sekretess.

Målgrupp

Vi riktar oss till aktörer som kommer att ingå i eller arbeta och samverka i samråd, beslutsfattare och operativ personal.

Föreläsare

Angelica är advokat och arbetar bland annat som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Angelica anlitas ofta av myndigheter som föredragshållare rörande sekretessfrågor samt håller föreläsningar om sekretess på polisutbildningen.

Presentation av processen och den fasta samrådsgruppen med representanter från Centrum mot våld, kommunerna, Polisen och Region Jämtland Hörjedalen. Lärande exempel från Eskilstuna om arbetet med modellen. Hur bedrivs arbetet? Vilka utmaningar finns? Och vilka vinster ser de med samrådsmodellen?

Passa på att ställa dina frågor!

Program

Vi återkommer senare med ett mer detaljerat program.

Arrangör

Ledningsgruppen "Tillsammans mot våld".

VAR:
Digitalt via Skype.
KOSTNAD:
Fritt att delta.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt

Jenny Einebrant

Samordnare Mäns våld mot kvinnor