23 sep 2021 klocka 08.30 - 15.30

Sekretess vid samverkan för våldsutsatta vuxna

Fyra personer som håller i varsin pusselbit som formar ett mönster. Foto: mostphotos.se

Nu har verksamheten med samråd gällande våldsutsatta vuxna startat.

Hur kan samverkan mellan myndigheter och organisationer bedrivas inom ramen för samråd gällande våldsutsatta vuxna så att aktörernas insatser bidrar till den våldsutsattas bästa och inte hindras av myndigheters sekretess.

Målgrupp

Vi riktar oss till aktörer som i sitt arbete möter våldsutsatta och därmed kan behöva samverka i samråd mellan flera myndigheter såsom polisen, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Beslutsfattare och operativ personal.

Föreläsare

Angelica är advokat och arbetar bland annat som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Angelica anlitas ofta av myndigheter som föredragshållare rörande sekretessfrågor samt håller föreläsningar om sekretess på polisutbildningen.

Presentation av processen och den fasta samrådsgruppen med representanter från Centrum mot våld, kommunerna, Polisen och Region Jämtland Härjedalen. Lärande exempel från Eskilstuna om arbetet med modellen. Hur bedrivs arbetet? Vilka utmaningar finns? Och vilka vinster ser de med samrådsmodellen?

Passa på att ställa dina frågor!

Program

8.30–9.00 Teknikcheck och digitalt mingel.

9.00–9.30 Landshövding Marita Ljung inleder dagen tillsammans med företrädare för myndighetssamverkan Tillsammans mot våld.

9.30-10.20 Hur kan vi arbeta med sekretessbrytande bestämmelser? Angelica Dipeders

10.20–10.30 Paus

10.30–11.30 Angelica Dipeders forts …

11.30–12.30 Lunch

12.30–13.00 Vikten av samverkan mellan olika aktörer för den utsattas skull, Elin Holmgren SKR.

13.00-14.00 Processen i inrättandet av samråd Operation Norrsken och presentation av det fasta samrådet.

14.00- 14.20 Fika

14.20–15.20 Lärande exempel från Eskilstuna

15.20-15.30 Sammanfattning och avslutning

Med reservation för ändringar.

Arrangörer

Dagen anordnas i samverkan mellan:

... tillsammans med länets kommuner.

Var:
Digitalt via Skype.
Kostnad:
Fritt att delta.
Sista anmälningsdag:
09 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt

Jenny Einebrant

Samordnare Mäns våld mot kvinnor