28 apr 2021 klocka 19.00 - 20.45

Digital kvällskurs om säker gräsbränning 28 april

Bild på brinnande gräs.

Välkommen på en praktiskt inriktad digital kvällskurs (19.00-20:45) med Kill Persson. Gräsbränning kan förbättra dina betes- och ängsmarker samt gynna pollinatörer och övrig mångfald.

Branden har länge använts för att förbättra naturliga betesmarker. I dag hotas många marker av igenväxning genom brist på betesdjur eller för att slåttern är så tidsödande - särskilt i mindre och avlägsnare marker. Samtidigt krävs det att vi hävdar denna mark om vi ska kunna behålla mångfalden och det öppna kulturlandskapet.

Förbättrar betet

Småskalig gräsbränning kan, under kontrollerade former, vara ett bra alternativ till slåtter och även ett sätt att förbättra både betet och den biologiska mångfalden.

När vi bränner bort det gamla fjolårsgräset kommer sol och syre ned till de nya växterna som ska upp. Bränningen förhindrar att förnan blir för tjock, vilket gynnar ängsväxterna, som annars utkonkurreras av mer snabbväxande ohävdsarter.

Blommande örter

Resultatet blir fler blommande örter till nytta för insekter genom pollen och nektar, samtidigt som betet blir bättre.

Därför ordnar vi nu en kväll med Kill Persson - se hemsida Länk till annan webbplats. - naturvårdskonsult med bränning som ett specialområde.

Kill bränner framför allt gräs- och ljungmarker och har en mångårig erfarenhet från bränningskurser. Ängs- och betesmarker, sand och svamp är andra stora engagemang för honom.

Begränsat antal deltagare.

Anmälan senast 26 april till Ninni Nordlund

Mejladress: ninni.nordlund@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: 0725707401 (även sms)


Webbsändningen finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Var:
Digital kurs
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
26 apr 2021

Kontakt