04 mar 2021 klocka 09.00 - 12.00

Nätverksträff för tjänstepersoner som arbetar med jämställdhetsfrågor i de fyra norrlänen

Foto: Cienpies Design/Mostphotos.com

Välkommen till en digital nätverksträff i samband med uppmärksammandet av internationella kvinnodagen 2021

Syftet med nätverksträffarna är att erbjuda återkommande möten för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte koplat till jämställdhet.

Vi inleder med att ta avstamp i den globala handlingsplanen för jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen, som fyllt 25 år.

När du registrerat dig, får du ett mail med information och deltagarinstruktioner för anslutning till mötet. Mailet på bekräftelse kommer från avsändaren Nolia Umeå.

Program (med reservation för ändringar)

9.00 Inledning - Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten

9.30 Kvinnokonventionen och Pekingplattformen - Åsa Regnér (UN Women)

Uppföljning av delmål 1, jämn fördelning av makt och inflytande - Annika Karlsson (Jämställdhetsmyndigheten)

Generation jämställdhet – för en hållbar framtid

10.15 Makt och inflytande ur ett regionalt perspektiv - Irina Enbuska von Schantz, Länsstyrelsen Norrbotten och Jenny Långström Länsstyrelsen Västernorrland

10.30 Regionala exempel

11.00 Erfarenhetsutbyte i mindre grupper

11.50 Återsamling storgrupp och avslutning

Nätverksträffen sker i samverkan mellan länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
25 feb 2021

Kontakt

Ingegärd Pettersson

Särskilt sakkunnig i jämställdhet