23 feb 2021 klocka 13.00 - 16.00

Information om nya projektmedel inom integrationsområdet 2021

Tummar upp. Illustration: mostphotos.se

Länsstyrelsen fördelar projektmedel inom integrationsområdet. Medlen ska vara ett stöd till länets kommuner och det civila samhällets aktörer i arbetet med att genomföra insatser för asylsökande och nyanlända i länet. Nya medel kommer utlysas i mitten av februari.

Nya projektmedel, § 37, §37a samt TIA, tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen bjuder in till ett digitalt informationstillfälle i anslutning till utlysningen av nya utvecklingsmedel för 2021–2022.

Syftet med mötet är att ge information om tillgängliga projektmedel och prioriterade insatsområden men också att belysa det aktuella läget och behov i länet.

Målgrupp

Målgruppen för mötet är anställda i länets kommuner samt civilsamhällets aktörer som är intresserade av att genomföra insatser inom området. Mötet är ett bra tillfälle att lyfta idéer och se möjligheter till samverkan.

Om du anmäler dig

En länk för att koppla upp sig till mötet kommer att skickas ut till samtliga anmälda ett par dagar innan mötet.

Välkommen med din anmälan!

Var:
Digitalt möte via Skype
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
18 feb 2021

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress nedan för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Men också så vi kan skicka ut en webblänk.

Kontakt

Mia Krylén

Samordnare