09 dec 2020 klocka 09.00 - 16.15

Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län hälsar välkommen till kick-off för nya arbetsområden

Välkommen till en workshop för att dela kunskaper och delta i samtal kring nya högintressanta arbetsområden för Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län!

FÖR VEM: Näringsliv, beslutsfattare, inköpare, strateger, politiker, tjänstemän, representanter för intresseorganisationer och medlemmar i klimatrådet.

SYFTE: Att dela kunskaper och idéer kring:

  • hur man i sin egen verksamhet rent praktiskt kan jobba efter en koldioxidbudget för att styra mot länets energi- och klimatmål,
  • cirkulär ekonomi som en modell för hållbar produktutveckling och konsumtion och vilka möjligheter och hinder vi står inför,
  • vad biologisk mångfald betyder och vilka insatser du och jag kan göra för att bidra till en ökad biologisk mångfald.

PROGRAM: Program för Miljö- och klimatrådets kick-off 9 december 2020PDF

VAR: Online

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt