10 feb 2021 klocka 08.15 - 15.00

Utbildningsdag om plan- och bygglagen samt kulturvärden

Händer över ett hus. Foto: mostphotos.se

Välkommen till en inspirations- och utbildningsdag den 10 februari. Vi erbjuder kompetensutveckling och tillfälle att diskutera plan- och bygglagen och kulturvärden med dina kollegor från kommunen och även andra kommuner.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningsdagen är plan- och bygglovshandläggare samt byggnadsinspektörer som kommer i kontakt med kulturvärden.

Dagen utgår från Boverkets webbutbildning PBL och kulturvärden som är en introduktionsutbildning som ska bidra till enhetlig och god handläggning i PBL-ärenden avseende kulturvärden.

Webbutbildningen är indelad i sex olika utbildningsavsnitt som finns tillgängliga på Boverkverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Program

Utbildningsdagen är indelad i tre olika pass där det är möjligt att anmäla sig till ett valfritt pass eller delta under hela dagen.

Första passet klockan 8.15–10.00

Filmerna ”Kulturvärden – ett allmänt intresse” och ”Översiktsplan och kulturvärden” visas och tid ges för diskussion i mindre grupper.

Andra passet klockan 10.00–12.00

Filmerna ”Detaljplan och kulturvärden” och ”Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet” visas och tid ges för diskussion i mindre grupper.

Tredje passet klockan 13.00–15.00

Filmerna ”Lov och kulturvärden” och ”Byggprocessen och kulturvärden” visas och tid ges för diskussion i mindre grupper.

Uppföljning

Länsstyrelsen kommer vid ett senare tillfälle boka in en uppföljande träff för att fortsätta diskussionen kring relevanta frågeställningar.

Välkommen till en spännande dag!

VAR: Dagen genomförs digitalt. Information och länk skickas ut efter din anmälan.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress nedan för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Men också så vi kan skicka ut en webblänk.

Kontakt

Carolin Haglund

Samhällsplanerare

Svante Freij

Antikvarie