Risk för skogsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lediga jobb

Vill du jobba hos oss? Här hittar du de tjänster som vi för tillfället annonserar ut.

Marina, Eva och Kenth söker nya arbetskamrater.

Vi har upphandlat ett nytt rekryteringverktyg, och håller på att fasa ut vårt tidigare verktyg. Under en period ligger därför en del rekryteringar i vårt gamla verktyg, och andra i det nya. Därför kan det både finnas lediga jobb att söka samtidigt som det står att det inte finns lediga jobb. 

Besluten kan överklagas till Statens Överklagandenämnd.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Djurskyddshandläggare med inriktning livsmedel och foder

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Veronica Stoehr, som djurskyddshandläggare med inriktning livsmedel och foder vid Djur- och miljöenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-08-08

Naturkommunikatör vid Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Therese Carlsson, som naturkommunikatör vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-07-27

Djurskyddshandläggare vid Djur- och miljöenheten

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Sarah Zedén, som djurskyddshandläggare vid Djur- och miljöenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-07-27

Länsveterinär vid Djur- och Miljöenheten

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Karin Lindström, som länsveterinär vid Djur- och Miljöenheten

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-07-08.

Kommunikatör vid Enheten för lednings- och verksamhetsstöd

Länsstyrelsen har beslutat att anställa John Nilsson, som kommunikatör vid Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-07-05.

Handläggare vid Samhällsenheten

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Helene Olsson Sandal, som handläggare vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-07-05.

Projektledare till projektet SAMVERKET

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Sandra Olofsson som projektledare till projektet SAMVERKET vid Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-07-05.

Samordnare vilda pollinatörer

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Karolina Nemby, som samordnare vilda pollinatörer vid Naurvårdsenheten

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-07-01.

Biträdande beredskapsdirektör

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Thomas Lindberg, som biträdande beredskapsdirektör vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-06-22.

Studentmedarbetare till HR

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Moa Dahl som Studentmedarbetare till HR vid Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-06-22.

Du kan överklaga vårt beslut

Önskar du överklaga beslut om anställning ska det ske skriftligt till:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Registrator
831 86 ÖSTERSUND

Ange i överklagan vilken anställning det gäller. Länsstyrelsen måste fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på Länsstyrelsen anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för det lediga arbetet än den som fick tjänsten.

Kontakt