Lediga jobb

Vill du jobba hos oss? Här hittar du de tjänster som vi för tillfället annonserar ut.

Marina, Eva och Kenth söker nya arbetskamrater.

Vi har upphandlat ett nytt rekryteringverktyg, och håller på att fasa ut vårt tidigare verktyg. Under en period ligger därför en del rekryteringar i vårt gamla verktyg, och andra i det nya. Därför kan det både finnas lediga jobb att söka samtidigt som det står att det inte finns lediga jobb. 

Besluten kan överklagas till Statens Överklagandenämnd.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Kommunikationschef

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Malin Gunnarsson, som Kommunikationschef vid Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-09-21

Chef för Naturförvaltningsfunktionen

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Peter Grönlund, som chef för Naturförvaltningsfunktionen vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-09-13

Djurskyddshandläggare med inriktning livsmedel och foder

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Veronica Stoehr, som djurskyddshandläggare med inriktning livsmedel och foder vid Djur- och miljöenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2022-08-08


Du kan överklaga vårt beslut

Önskar du överklaga beslut om anställning ska det ske skriftligt till:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Registrator
831 86 ÖSTERSUND

Ange i överklagan vilken anställning det gäller. Länsstyrelsen måste fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på Länsstyrelsen anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för det lediga arbetet än den som fick tjänsten.

Kontakt