Lediga jobb

Vill du jobba hos oss? Här hittar du de tjänster som vi för tillfället annonserar ut.

Marina, Eva, Ida, Kenth och Nathalie är några av våra trevliga arbetskamrater.

Tillsatta tjänster

Besluten kan överklagas till Statens Överklagandenämnd.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Vilthandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Liv Ljungström Hagström, Johanna Gjersvold, Martin Bergwall och Jan Östling som vilthandläggare vid Naturvårdsenheten.

Naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Erika Brundin som naturvårdshandläggare vid Naturvårdsenheten.

Jurist, Enheten för lednings- och verksamhetsstöd

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Lovisa Falkesjö som jurist vid Enheten för ledning och verksamhetsstöd.

Sakkunnig medarbetare inom riskhantering

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Henrik Larsson som sakkunnig medarbetare inom riskhantering vid Samhällsenheten.

Djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Marie Frändegård och Jonas Sundin som djurskyddshandläggare vid Djur- och miljöenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2021-06-21.

Studentmedarbetare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Moa Dahl som Studentmedarbetare till HR.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2021-06-21.

Utbildningsledare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Katrin Sahlin, som utbildningsledare vid Eldrimner.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 14 juni 2021.

Kommunikatör

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Sofia Klasson, som kommunikatör vid Eldrimner.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 11 juni 2021.

Kontakt

Frida Hallman

HR-chef