Utdelning av flaggor och fanor

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år på nationaldagen ut flaggor och fanor till organisationer/föreningar. Landshövdingen delar ut flaggor till enskilda personer.

Ansökan – organisationer och föreningar

Organisationer och föreningar sänder sin ansökan om flagga eller fana direkt till Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Riksdagen, 100 12 Stockholm. Landshövdingen får sedan en förteckning över alla ansökningar och föreslår vilka som ska få en flagga eller fana för utdelning den 6 juni.

Sista ansökningsdag är 1 januari varje år.

Ansökningsblankett för organisationer och föreningar laddas ner från Stiftelsen Sveriges Nationaldags hemsidalänk till annan webbplats.

Den organisation eller förening som inte får någon flagga kan ansöka på nytt.

Ansökan – enskild person

Ladda ner "Ansökan – från enskild person om flagga"PDF.

Skriv "Ansökan – från enskild person om flagga" i mejlets ämnesrad.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 24 april det år du ansöker.

Du kan också skicka din ansökan med post till:

Landshövdingen
Länsstyrelsen Jämtlands län
831 86 Östersund

Flaggorna fördelas till mottagare i länets alla kommuner och delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Den person som inte får någon flagga kan ansöka på nytt.

Bakgrund

  • 10 april 1916 bildades ”Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag” med målsättning att samla Sveriges medborgare till en gemensam, fullkomligt opolitisk hyllning av fosterlandet med flaggan som symbol.
  • 6 juni 1916 firades den första flaggfesten på Skansen i Stockholm.
  • 1918 utdelades för första gången flaggor i samband med nationaldagsfirandet.
  • 1936 inleddes samarbete med landshövdingarna och kommittéer som redan fanns eller nu bildades.
  • 1 oktober 1968 överfördes verksamheten från bestyrelsen till nybildade ”Stiftelsen Svenska Flaggan” med landshövdingarna som stiftelsens huvudmän och Riksdagens talman som ordförande.
  • 1982 fastställdes 6 juni, förutom ”Svenska Flaggans Dag”, också som officiell nationaldag och 1983 firades detta för första gången.
  • Sedan 2005 är 6 juni en officiell helgdag.

Kontakt

Christina Tirén

Länsrådets sekreterare