H.K.H. Hertigen av Jämtlands Stipendiefond

Stiftelsens syfte är att uppmuntra ungdomar i Jämtlands län till vidare studier vid universitet och högskolor.

För att kunna ansöka om stipendium ska den sökande:

  • vara mantalsskriven i länet (visas genom personbevis)
  • studera på teoretiskt gymnasieprogram som ger behörighet att söka högskola/universitet
  • gå sista läsåret på detta gymnasieprogram
  • bifoga betyg från höstterminen innevarande läsår
  • vara sökande till högskola/universitet (styrks med kopia av ansökan)
  • ha ett rekommendationsbrev från skolan/klasslärare
  • i ansökan fylla i namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Komplett ansökan ska vara landshövdingen tillhanda senast den 30 april varje år.

Sänds till: jamtland@lansstyrelsen.se

Skicka gärna digitalt

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering. Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt. Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Att tänka på när du skickar in ansökan digitalt

Skriv ”Ansökan till landshövdingen” i ämnesraden i det mejl du skickar till Länsstyrelsen Jämtlands län.

Kontakt

Christina Tirén

Länsrådets sekreterare