Publiceringsdatum: 13 december 2018

Nytt avtal om naturreservat vid Messlingen

Naturreservat i skogsmiljö

Foto: Thomas Möller/Mostphotos.se

Länsstyrelsen Jämtlands län har kommit överens med en fastighetsägare om att bilda naturreservat vid sjön Messlingen. Reservatet kommer att omfatta 590 hektar varav drygt 380 hektar är skog.

Det rör sig om ett större fjällnära skogsområde som nu kommer att få stå kvar för att gynna biologisk mångfald, friluftsliv och upplevelsen av en storslagen fjällmiljö.

Representanter för miljörörelsen har tidigare uppvaktat Länsstyrelsen angående områdets naturvärden. Det har även drivits rättsprocesser i ärendet med anledning av att det har funnits förbud mot avverkning av skogen. Markägaren drar i samband med denna överenskommelse tillbaka till sin stämning av staten avseende de avverkningsförbud som utverkats i området.

– Nu kan vi se fram emot att ett fint stycke svensk natur blir skyddat, säger Per Sander, chef för naturskydd och förvaltning vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Det slutliga reservatsområdets gräns är ännu inte fastlagd eller färdigprocessad men länsstyrelsen utesluter inte att ett större kombinerat fjäll- och fjällskogsreservat blir slutmålet.

Kontakt

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning