Jobba hos oss

Länsstyrelsen Jämtlands län representerar regeringen på regional nivå. Vårt uppdrag handlar om att de nationella målen ska få genomslag och att verksamheten ska bidra till en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling i länet. Vi hanterar frågor inom många olika ämnesområden, vilket gör oss till en spännande och mångfasetterad arbetsplats.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund med respekt, professionalitet och öppenhet.

Som medarbetare kan vi erbjuda dig:

 • Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
 • Möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
 • Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter

Vi är cirka 240 välutbildade medarbetare. Hos oss arbetar till exempel biologer, jurister, kommunikatörer, arkeologer, jägmästare, ekonomer, arkivarier, veterinärer, statsvetare och samhällsplanerare.

Det finns många fördelar med att arbeta på länsstyrelsen. Vi erbjuder ett antal förmåner, vissa av dem är ett resultat av att vi är en statlig myndighet medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Här är några av de förmåner Länsstyrelsen Jämtland erbjuder:

Vi har goda anställningsförmåner

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Arbetsfria och förkortade arbetsdagar i samband med helger
 • Semestertillägg
 • Individuella löner
 • Ledighet med lön för till exempel läkarbesök och flytt
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling
 • Möjlighet till ersättning för kurslitteratur vid fritidsstudier
 • Pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 61 års ålder

Vi månar om medarbetarnas hälsa

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • Friskvårdshalvdagar
 • Egen motionslokal
 • Företagshälsovård
 • Olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom
 • Ersättning för läkarvård och medicin
 • Fritt kaffe/te och frukt

Bra villkor när du blir förälder

 • Positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete
 • Rätt till deltidsarbete intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år
 • Föräldrapenningtillägg

Erfaren jurist

Ref 112-5257-2018

Ledningskansliet söker nu en erfaren jurist för bland annat handläggning av markupplåtelser på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen handlägger och beslutar om upplåtelser av mark på renbetesfjällen i Jämtlands län. Renbetesfjällen omfattar cirka 1 000 000 hektar mark som i huvudsak utgörs av samebyarnas året-runt-marker. Arbetet består i huvudsak av att handlägga ansökningar om markupplåtelser, bereda frågan med berörd sameby, föredra ärendet i Länsstyrelsens rennäringsdelegation och i förekommande fall upprätta upplåtelseavtal samt förvalta och följa upp dessa avtal.

Beroende på vem du är och vilken bakgrund du har kan arbetet även komma att omfatta andra arbetsuppgifter inom ledningskansliet. Länsstyrelsens jurister arbetar inom ett stort antal rättsområden med råd och stöd i juridiska frågor inom Länsstyrelsens samtliga verksamheter. Länsstyrelsens jurister handlägger också själva frågor inom bland annat offentlighets- och sekretesslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, ordningslagen, trafikförordningen, lag om skydd mot olyckor, samfälligheter etc. Juristerna för även länsstyrelsens talan i domstol.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha juristexamen och några års erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
Tingsmeritering är särskilt meriterande. Särskilt meriterande är det även om du har erfarenhet av arbete med plan- och bygglagen, miljöbalken, OSL och/eller arrendelagstiftningen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som god förmåga att utrycka dig i tal och skrift samt god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du ska också vara flexibel, strukturerad och serviceinriktad, samt ha B-körkort.

Övrigt
Anställningsform: Vikariat till och med 30 oktober 2019.
Omfattning: Heltid
Tillträde: 30 oktober 2018, eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 3 september 2018.

Ansökan görs via rekryteringssystemet ReachMee.

Läs mer och ansök till tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektledare

Inför bildandet av en nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags genomför vi ett "Omlandsprojekt". Projektet består av två delar, en förstudie under cirka tre månader och därefter vidare arbete med de aktiviteter som formats under förstudien.

Huvudsyftet med förstudien är att ringa in de knäckfrågor som är förankrade i området och som kan styra inriktningen och ge ramarna till hela Omlandsprojektet. Förstudien ska lägga grunden för förutsättningar till en hållbar utveckling för boende, företagare och organisationer i området.

I ditt arbete ingår att leda och organisera förstudien och även driva projektet vidare, därför krävs erfarenhet av att driva komplexa projekt. Efter förstudiefasen organiseras en styrgrupp för det fortsatta arbetet, bestående av bland andra deltagare från Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, Åre, Berg och Härjedalens kommuner samt representanter för det lokala näringslivet och de samiska näringarna i området.

Ansökan görs via rekryteringssystemet ReachMee.

Läs mer och ansök till tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekonom rekvisitionsgranskning/first level control

Ref 112-5677-2018

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 är ett gränsregionalt EU-program som sträcker sig cirka 100 mil längs den svensk-norska gränsen. Se karta på vår webbplats www.interreg-sverige-norge.comlänk till annan webbplats. Syftet med programmet är att stärka och att öka samarbetet över landsgränsen inom ett antal utpekade insatsområden.

Vi söker en person vars huvudsakliga syssla kommer att vara granskning av ansökningar om utbetalningar. Men vi samarbetar inom och mellan olika områden inom Landsbygdsenheten vilket innebär att det även kan bli aktuellt med andra arbetsuppgifter.

Arbetet kräver mycket god samarbetsförmåga inom arbetsgruppen och i kontakterna med kollegorna i de norska fylkeskommunerna som ingår i programmet.

Arbetet är självständigt men innebär också samarbete i grupp. Tjänsten innebär en del resor, främst i samband med kontrollbesök och när du håller utbildningar för projekt. Antal kan variera under året.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde snarast efter överenskommelse. Provanställning sex månader kan bli aktuell.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 september 2018.

Ansökan görs via rekryteringssystemet ReachMee.

Läs mer och ansök till tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsplanerare/Planarkitekt

Ref 112-5632-2018

Vi söker nu en samhällsplanerare/planarkitekt till verksamhetsområdet Samhällsplanering.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:

 • ta fram och tillhandahålla aktuellt planeringsunderlag
 • samverka med kommunerna i den fysiska planeringen genom att ge råd och stöd i plan och byggfrågor
 • informera om och följa upp nationella och regionala mål, planer och program
 • samordna statens olika intressen i den kommunala planeringen och i andra prövningar (till exempel infrastrukturärenden)
 • bevaka och samordna olika allmänna intressen i kommunernas översiktsplaner och detaljplaner
 • granska kommunernas beslut om dispens från strandskyddet
 • medverka i uppdrag och remisser från regeringen och statliga verk
 • handlägga ekonomiskt stöd till boende, till exempel solceller, äldreboende.

Meriterande är om du har dokumenterad erfarenhet från den kommunala planprocessen alternativt arbetat vid länsstyrelse inom verksamhetsområdet samhällsplanering och boende. Länsstyrelsen har i uppdrag att i sin verksamhet integrera olika perspektiv, bland annat barnets bästa och jämställdhet. Kunskap och/eller erfarenhet att arbeta inom något av nämnda områden är därför meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är systematisk, lyhörd och drivande. Du har god förmåga att arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 2 september.

Ansökan görs via rekryteringssystemet ReachMee.

Läs mer och ansök till tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan överklaga vårt beslut

Önskar du överklaga beslut om anställning ska det ske skriftligt till:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Registrator
831 86 ÖSTERSUND

Ange i överklagan vilken anställning det gäller. Länsstyrelsen måste fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på Länsstyrelsen anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för det lediga arbetet än den som fick tjänsten.

För många studenter är Länsstyrelsen en intressant arbetsplats att ha sin praktik eller skriva sitt examensarbete på. Vi tar emot praktikanter och examensarbetare i mån av plats och behov.

Läs om våra olika verksamhetsområden på hemsidan och kontakta oss och berätta vad ditt examensarbete eller praktik skulle handla om och hur det kan bidra till din utveckling samt utveckling av vår verksamhet.

Bedömningen görs av chef på berörd enhet. Du kan vända dig till nedanstående personer med din förfrågan.

Administrativa enheten

Kristina Albertsson, enhetschef
010-225 34 73

Kennet Nenzén, biträdande enhetschef
010-225 32 22

Djur- och miljöenheten

Marina Wallén Mattsson, enhetschef
010-225 32 88

Urban Westbye, biträdande enhetschef
010-225 32 80

Eldrimner

Bodil Cornell, verksamhetsledare
010-225 32 72

Naturvårdsenheten

Göran Gabling, tillförordnad enhetschef
010-225 32 11

Jessica Backeryd, funktionschef Fält
010-225 33 05

Henrik Hansson, funktionschef Vilt
010-225 34 77

Per Sander, funktionschef Naturskydd och förvaltning
010-225 34 81

Landsbygdsenheten

Peter Andrén, enhetschef
010-225 32 04

Ingela Gruen, biträdande enhetschef
010-225 34 12

Eva Engström, biträdande enhetschef
010-225 33 95

Samhällsenheten

Magnus Lindow, enhetschef
010-225 32 25

Lillemor Landsten, biträdande enhetschef
010-225 33 75

Vattenheten

Jens Fuchs, enhetschef
010-225 32 38

Hitta till oss

Här hittar du vår besöksadress och karta.


Kontakt

Agneta Asp

HR-specialist