Jobba hos oss

Länsstyrelsen Jämtlands län representerar regeringen på regional nivå. Vårt uppdrag handlar om att de nationella målen ska få genomslag och att verksamheten ska bidra till en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling i länet. Vi hanterar frågor inom många olika ämnesområden, vilket gör oss till en spännande och mångfasetterad arbetsplats.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund med respekt, professionalitet och öppenhet.

Som medarbetare kan vi erbjuda dig:

 • Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
 • Möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
 • Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter

Vi är cirka 240 välutbildade medarbetare. Hos oss arbetar till exempel biologer, jurister, kommunikatörer, arkeologer, jägmästare, ekonomer, arkivarier, veterinärer, statsvetare och samhällsplanerare.

Det finns många fördelar med att arbeta på länsstyrelsen. Vi erbjuder ett antal förmåner, vissa av dem är ett resultat av att vi är en statlig myndighet medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Här är några av de förmåner Länsstyrelsen Jämtland erbjuder:

Vi har goda anställningsförmåner

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Arbetsfria och förkortade arbetsdagar i samband med helger
 • Semestertillägg
 • Individuella löner
 • Ledighet med lön för till exempel läkarbesök och flytt
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling
 • Möjlighet till ersättning för kurslitteratur vid fritidsstudier
 • Pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 61 års ålder

Vi månar om medarbetarnas hälsa

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • Friskvårdshalvdagar
 • Egen motionslokal
 • Företagshälsovård
 • Olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom
 • Ersättning för läkarvård och medicin
 • Fritt kaffe/te och frukt

Bra villkor när du blir förälder

 • Positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete
 • Rätt till deltidsarbete intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år
 • Föräldrapenningtillägg

Projektledare

Inför bildandet av en nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags genomför vi ett "Omlandsprojekt". Projektet består av två delar, en förstudie under cirka tre månader och därefter vidare arbete med de aktiviteter som formats under förstudien.

Huvudsyftet med förstudien är att ringa in de knäckfrågor som är förankrade i området och som kan styra inriktningen och ge ramarna till hela Omlandsprojektet. Förstudien ska lägga grunden för förutsättningar till en hållbar utveckling för boende, företagare och organisationer i området.

I ditt arbete ingår att leda och organisera förstudien och även driva projektet vidare, därför krävs erfarenhet av att driva komplexa projekt. Efter förstudiefasen organiseras en styrgrupp för det fortsatta arbetet, bestående av bland andra deltagare från Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, Åre, Berg och Härjedalens kommuner samt representanter för det lokala näringslivet och de samiska näringarna i området.

Läs mer och ansök till tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Mariela Lindström, Niclas Öhlund, Anna Holmer och Ida Florberger som miljöskyddshandläggare vid Djur-och miljöenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 2 juli 2018.

Handläggare/projektledare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Nathalie Olander som handläggare/projektledare krisberedskap vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 18 juni 2018.

Naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Per Springe som naturvårdshandläggare våtmarksinventering vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 18 juni 2018.

Du kan överklaga vårt beslut

Önskar du överklaga beslut om anställning ska det ske skriftligt till:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Registrator
831 86 ÖSTERSUND

Ange i överklagan vilken anställning det gäller. Länsstyrelsen måste fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på Länsstyrelsen anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för det lediga arbetet än den som fick tjänsten.

För många studenter är Länsstyrelsen en intressant arbetsplats att ha sin praktik eller skriva sitt examensarbete på. Vi tar emot praktikanter och examensarbetare i mån av plats och behov.

Läs om våra olika verksamhetsområden på hemsidan och kontakta oss och berätta vad ditt examensarbete eller praktik skulle handla om och hur det kan bidra till din utveckling samt utveckling av vår verksamhet.

Bedömningen görs av chef på berörd enhet. Du kan vända dig till nedanstående personer med din förfrågan.

Administrativa enheten

Kristina Albertsson, enhetschef
010-225 34 73

Djur- och miljöenheten

Marina Wallén Mattsson, enhetschef
010-225 32 88

Urban Westbye, biträdande enhetschef
010-225 32 80

Eldrimner

Bodil Cornell, verksamhetsledare
010-225 32 72

Naturvårdsenheten

Göran Gabling, tillförordnad enhetschef
010-225 32 11

Jessica Backeryd, funktionschef Fält
010-225 33 05

Henrik Hansson, funktionschef Vilt
010-225 34 77

Per Sander, funktionschef Naturskydd och förvaltning
010-225 34 81

Landsbygdsenheten

Peter Andrén, enhetschef
010-225 32 04

Ingela Gruen, biträdande enhetschef
010-225 34 12

Eva Engström, biträdande enhetschef
010-225 33 95

Samhällsenheten

Magnus Lindow, enhetschef
010-225 32 25

Lillemor Landsten, biträdande enhetschef
010-225 33 75

Vattenheten

Jens Fuchs, enhetschef
010-225 32 38

Hitta till oss

Här hittar du vår besöksadress och karta.


Kontakt

Agneta Asp

HR-specialist