Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns sex olika stöd att söka under ökad konkurrenskraft. De är:

 • Djurstallar eller inhyrningssystem
 • Växthus eller odlingstunnlar
 • Torkning och lagring efter skröd
 • Ny teknik
 • Minskad ammoniakavgång
 • Täckdikning

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

 • Prioriterad bransch – Mjök och kött från betande djur

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

280


280

Lönsamt företag


5

150


150

Lönsam investering


1

110


110

Behov av stöd


1

100

50

150

Minskad sårbarhet


1

80

50

130

Ökad marknadsanpassning


1

80


80

Prioriterad bransch


1


100

100

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget 20 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: 10 000 000 kronor

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: 12 000 000

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

280


280

Lönsamt företag


5

150


150

Lönsam investering


1

110

100

210

Behov av stöd


1

100

100

200

Minskad sårbarhet


1

80


80

Ökad marknadsanpassning


1

80


80

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000 kronor

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

 • Prioriterad bransch – Mjök och kött från betande djur
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

280


280

Lönsamt företag


5

150


150

Lönsam investering


1

110


110

Behov av stöd


1

100


100

Minskad sårbarhet


1

80


80

Ökad marknadsanpassning


1

80


80

Prioriterad bransch


1


200

200

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 3 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000 kronor

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

 • Prioriterad bransch – Mjök och kött från betande djur

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

280


280

Lönsamt företag


5

150


150

Lönsam investering


1

110


110

Behov av stöd


1

100

100

200

Minskad sårbarhet


1

80


80

Ökad marknadsanpassning


1

80


80

Prioriterad bransch


1


100

100

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 3 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000 kronor

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Urvalskriterier

 

Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Maximal


möjlig


poäng

Investeringsalternativ


1

250

Minskad ammoniakavgång

10

750

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 2 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: 2 000 000 kronor

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: 2 000 000

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

280


280

Lönsamt företag


5

150


150

Lönsam investering


1

110


110

Behov av stöd


1

100

100

200

Minskad sårbarhet


1

80

100

180

Ökad marknadsanpassning


1

80


80

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: 5 000 000 kronor

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: 3 000 000

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss