Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns sex olika stöd att söka under ökad konkurrenskraft. De är:

 • Djurstallar eller inhyrningssystem
 • Växthus eller odlingstunnlar
 • Torkning och lagring efter skröd
 • Ny teknik
 • Minskad ammoniakavgång
 • Täckdikning

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

 • Prioriterad bransch

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

280


280

Lönsamt företag


5

150


150

Lönsam investering


1

110


110

Behov av stöd


1

100

50

150

Minskad sårbarhet


1

80

50

130

Ökad marknadsanpassning


1

80


80

Prioriterad bransch


1


100

100

Summa


800

100

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget 20 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

280


280

Lönsamt företag


5

150


150

Lönsam investering


1

110

100

210

Behov av stöd


1

100

100

200

Minskad sårbarhet


1

80


80

Ökad marknadsanpassning


1

80


80

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

 • Prioriterad bransch
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

280


280

Lönsamt företag


5

150


150

Lönsam investering


1

110


110

Behov av stöd


1

100


100

Minskad sårbarhet


1

80


80

Ökad marknadsanpassning


1

80


80

Prioriterad bransch


1


200

200

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 3 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

 • Prioriterad bransch

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

280


280

Lönsamt företag


5

150


150

Lönsam investering


1

110


110

Behov av stöd


1

100

100

200

Minskad sårbarhet


1

80


80

Ökad marknadsanpassning


1

80


80

Prioriterad bransch


1


100

100

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 3 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 2 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

280


280

Lönsamt företag


5

150


150

Lönsam investering


1

110


110

Behov av stöd


1

100

100

200

Minskad sårbarhet


1

80

100

180

Ökad marknadsanpassning


1

80


80

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: kommer meddelas senare

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt