Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Ökad lönsamhet
  • Lönsamt företag
  • Lönsam investering

Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet

4

120

200

320

Lönsamt företag

1

50

100

150

Lönsam investering

1

100

100

200

Behov av stöd

1

100


100

Ökad sysselsättning

3

150


150

Nystartat företag

1

50


50

Ökad digitalisering

1

30


30

Summa


600

400

1000

Utlysning

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari-30 april 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 maj-31 augusti 2023
Tillgänglig budget: 1 000 000 kronor

Beslutsomgång 3: 1 september-15 december 2023
Tillgänglig budget: 2 000 000 kronor

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss