Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag till trägärdesgård på Väst- och Östvallen

Trägärdesgård. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Länsstyrelsen har ansökt och beviljats bidrag ur landsbygds­programmet till restaurering av trägärdesgård på Väst- och Östvallen utanför Hede i Härjedalens kommun.

Hagen bevarar och utvecklar den traditionella fäbodkulturen och den biologiska mångfalden i området. Insatsen underlättar även generationsskiftet på vallen så att fäboddriften kan leva vidare, samt bidrar till miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och till nationella kulturmiljömålet Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie