SOT-projektet tryggar servicen vid samhällsstörningar

SOT-projektet arbetar för att det ska skapas platser på olika orter i länet där det ska gå att bland annat handla livsmedel och tanka även vid en samhällsstörning som exempelvis strömavbrott.

Tänk dig att SMHI har utfärdat en vädervarning för Norrlands inland och fjälltrakter. På morgonen snöar det lite lätt men framåt eftermiddagen vräker snön ner och vinden ökar med varje timme. Snart ska du lämna jobbet för åka och handla och sedan tanka för att hämta barnen på förskolan. Plötsligt blir det svart. All eltillförsel har försvunnit.

Vad händer sen?

Oavsett var du bor i landet: på landsbygd, i skärgårdsbygd eller mitt i stan. Vad skulle hända i din omgivning? Kan servicen fungera så att det går att handla och tanka även om strömmen försvinner? Ja, det kan den. På en SOT-punkt.

Det här är en SOT-punkt

Tillsammans med Länsstyrelsen jobbar nu flera kommuner i länet med att upprätta så kallade SOT-punkter. SOT står för service och trygghet. SOT-punkten är en plats på orten som ligger nära en livsmedelsbutik och en drivmedelsanläggning. Med hjälp av reservkraft kan driften fortgå trots strömavbrottet. SOT-punkten utgör också ett informationsnav för samtliga aktörer i händelse av en samhällsstörning, men kommer också att utvecklas på olika sätt utifrån lokala förutsättningarna. Exempelvis funktioner kopplad till annan offentlig service.

Det här händer just nu i projektet:

I Kall i Åre kommun finns en SOT-punkt på plats. Här finns nu en container med ett dieseldrivet reservelverk och även en varmluftskanon för att kunna värma delar av skolan.

SOT-punkten i Kall har uppmärksammats i radio, tv och tidningar. Här finns några länkar:

På sju ytterligare orter är ansökningarna beviljade. Det handlar om Valsjöbyn och Rötviken i Krokoms kommun, Stora Blåsjön i Strömsunds kommun, Lillhärdal i Härjedalens kommun, Borgvattnet i Ragunda kommun samt Ottsjö och Hallen i Åre kommun.

Mer om projektet i media:

Kontakt

Tommy Sjöling

Projektledare

Mariann Mannberg

Uppföljning och rapportering