Risk för gräsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

SOT-projektet tryggar servicen vid samhällsstörningar

SOT-projektet arbetar för att det ska skapas platser på olika orter i länet där det ska gå att bland annat handla livsmedel och tanka även vid en samhällsstörning som exempelvis strömavbrott.

Tänk dig att SMHI har utfärdat en vädervarning för Norrlands inland och fjälltrakter. På morgonen snöar det lite lätt men framåt eftermiddagen vräker snön ner och vinden ökar med varje timme. Snart ska du lämna jobbet för åka och handla och sedan tanka för att hämta barnen på förskolan. Plötsligt blir det svart. All eltillförsel har försvunnit.

Vad händer sen?

Oavsett var du bor i landet: på landsbygd, i skärgårdsbygd eller mitt i stan. Vad skulle hända i din omgivning? Kan servicen fungera så att det går att handla och tanka även om strömmen försvinner? Ja, det kan den. På en SOT-punkt.

Det här är en SOT-punkt

Tillsammans med Länsstyrelsen jobbar nu flera kommuner i länet med att upprätta så kallade SOT-punkter. SOT står för service och trygghet. SOT-punkten är en plats på orten som ligger nära en livsmedelsbutik och en drivmedelsanläggning. Med hjälp av reservkraft kan driften fortgå trots strömavbrottet. SOT-punkten utgör också ett informationsnav för samtliga aktörer i händelse av en samhällsstörning, men kommer också att utvecklas på olika sätt utifrån lokala förutsättningarna. Exempelvis funktioner kopplad till annan offentlig service.

Det här händer just nu i projektet

Projektet avslutades 2022-03-31, men processen fortsätter. Här nedan finner du projektets slutrapport och kunskapsunderlag utifrån det arbete som har genomförts i projektet. Här finner du frågeställningar om möjligheter och hinder för en fortsatt utveckling av SOT-punkter lokalt, regionalt eller nationellt.

Läs slutrapport "SOT-punkter i Jämtlands län" Länk till annan webbplats.

En nationell prioritering av SOT-punkter

Den 3 mars 2022 gav regeringen uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret. Den 10 mars lämnade MSB in sitt svar på uppdraget. Där står det bland annat att:

"Lokala service- och trygghetspunkter (SOT-punkter) ger robustare kommuner. En trygghetspunkt/-plats ger möjlighet att förse befolkningen med information, trygghet och service vid samhällsstörningar. Trygghetspunkter kan utgöra delar vid utrymning, inkvartering, försörjning samt varning och information. Med viss ökad finansiering skulle kommuner tillsammans med lokala Frivilliga Resursgruppen (FRG) skapa ytterligare SOT-punkter. Med stöd av MSB ges kommunerna möjlighet att inrätta trygghetspunkter vilka ska ge invånare och de som vistas i kommunen rätt stöd under samhällskriser.”

Du kan läsa MSB:s svar i sin helhet på deras webbplats:

Svar på uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret Länk till annan webbplats.

Utbildning till lokala grupper

Under hösten har vi inlett ett samarbete med Civilförsvarsförbundet kring utbildning av de grupper som lokalt ska driftsätta SOT-punkterna.

SOT-punkten i Kall

I Kall i Åre kommun finns en SOT-punkt på plats. Här finns nu en container med ett dieseldrivet reservelverk och även en varmluftskanon för att kunna värma delar av skolan.

SOT-punkten i Kall har uppmärksammats i radio, tv och tidningar:

På Länsstyrelsens Vimeo-kanal kan du se en längre film (6 min 15 sek), som handlar om projektet i Kall. Filmen visar på nyttan med att stärka den lokala servicen och övriga effekter där samhället kan stärkas med en SOT-punkt en har blivit etablerad.

SOT-punkten - en trygg punkt i vardagen Länk till annan webbplats.

På sju ytterligare orter är ansökningarna beviljade. Det handlar om Valsjöbyn och Rötviken i Krokoms kommun, Stora Blåsjön i Strömsunds kommun, Lillhärdal i Härjedalens kommun, Borgvattnet i Ragunda kommun samt Ottsjö och Hallen i Åre kommun.

Mer om projektet i media:

Kontakt

Tommy Sjöling

Projektledare