Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar (26 mars 2020)PDF

RS viruset skapar problem just nu för många besättningar, medan Covid-19 inte gett så stora effekter ännu på de enskilda gårdarna utöver en hel del oro. Alla företag, organisationer och myndigheter har stort fokus på att inte sprida smitta vidare, varken Covid-19 på människa eller RS-virus på nötkreatur.

Åtgärder och rutiner ses över i stort och smått. Vissa förändringar ses redan på marknaden för livsmedel och viss oro för transporter och arbetskraftsförsörjning framöver pga Covid-19.

Minnesanteckningar (19 februari 2020)PDF

Minnesanteckningar (2 oktober 2019)PDF

Minnesanteckningar (4 juli 2019)PDF

Minnesanteckningar (14 maj 2019)PDF

Minnesanteckningar (13 mars 2019)PDF

Minnesanteckningar (19 oktober 2018)PDF

Minnesanteckningar (16 augusti 2018)PDF

Minnesanteckningar (26 juni 2018)PDF

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling