Organiserade aktiviteter och verksamheter i fjällen

Om du ska arrangera en organiserad aktivitet eller bedriva verksamhet på renbetesfjäll finns det risk för störningar på rennäringen. För att få arrangera en organiserad aktivitet kan du behöva anmäla din verksamhet eller ansöka om markupplåtelse – en form av tillstånd.

Ligger din planerade aktivitet/verksamhet inom renbetesfjäll?


Karta över den södra delen av renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Karta över den norra delen av renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Organiserat friluftsliv och naturturism på renbetesfjällen

Ska du arrangera en tur eller annan verksamhet på renbetesfjällen, för en skolklass, företagsgrupp, förening eller liknande? Då vill Länsstyrelsen att du anmäler det.

Allemansrätten gäller för den enskilde individen, men också för organiserat kommersiellt och ideellt friluftsliv. För att undvika störningar på rennäringen och bidra till en bättre upplevelse vill Länsstyrelsen att du som arrangör av organiserat friluftsliv anmäler detta till oss, även om aktiviteten omfattas av allemansrätten.

Länsstyrelsen kan då informera berörd sameby om er aktivitet och även vidarebefordra eventuella synpunkter från samebyn till er som arrangör. Vi kan också bidra med annan information som kan vara viktig för er att känna till.

Anmäl den planerade aktiviteten, i god tid, genom att ange:

  • Kontaktuppgifter
  • Tid och plats
  • Upplägg

Skicka e-post till jamtland@lansstyrelsen.se

Annat som är viktigt för dig som arrangör att veta om organiserat friluftsliv:

För vissa arrangemang på renbetesfjäll, till exempel tävlingar, behöver du ansöka om markupplåtelse.

För mer information, läs mer under Arrende och upplåtelser i fjällen.

Som arrangör av organiserade aktiviteter i naturen har du ett särskilt ansvar.

Läs mer hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. om organiserat friluftsliv.

Arrende och upplåtelser i fjällen

Om aktiviteten ligger inom renbetesfjäll och inte omfattas av allemansrätten behöver du ansöka om en markupplåtelse.

Skicka in din ansökan i mycket god tid

Här nedan har du möjlighet att ansöka om att överta ett arrende, säga upp ett arrende eller ansöka om upplåtelse. Det är viktigt att du skickar in din ansökan i mycket god tid för att vara säker på att den ska hinna handläggas.

Det bästa är om du ansöker sex månader innan du behöver ha besked från oss.

Överta befintligt arrende

Om du vill ta över ett befintligt arrende behöver du fylla i nedanstående blankett och skicka som brev till oss på Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

Övertagande av arrende Pdf, 122.1 kB.

Vill du säga upp ett arrende

Om du vill säga upp ett arrende skriver du ett brev till Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund med följande innehåll:

  • arrendets diarienummer
  • arrendatorns för- och efternamn
  • arrendatorns personnummer
  • arrendatorns signatur.

Ansökan om upplåtelse

Upplåtelse av statens mark på renbetesfjäll.
Om du vill ha en bekräftelse på din ansökan behöver du fylla i en giltig e-postadress.
Vad ansökan avser
Ansökan avser uppförande eller innehavande av ... * (obligatorisk)
Ansökan avser uppförande eller innehavande av ...Koordinater
Koordinater


Om möjligt ange platsens koordinater i RT90 eller SWEREF 99 (TM).Renskötande medlem i samebyn
Renskötande medlem i samebynLäs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ingrid Nilsson

jurist