Stöd till elektrifiering av tunga transporter

Nu har Energimyndigheten öppnat sin utlysning för regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter. Utlysningen är öppen till den 22 april 2022, och vänder sig till aktörer som går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Elektrisk lastbil i bakgrunden, två personer syns i förgrunden.

(2022-03-24)
Utlysningen omfattar 1 543 miljoner kronor. Syftet med stödet är att möjliggöra elektrifieringen av de relativt korta regionala godstransporterna, som utgör en stor del av godstransporterna i landet.

Stödet kan sökas av alla utom privatpersoner och täcker 100 procent av investeringskostnaden. Ett villkor för stödet är att projekten ska dela lärdomar, samt att ladd- och tankstationerna ska vara i bruk i minst fem år efter uppförandet.

Den första utlysningen öppnade 23 mars 2022 och stänger 22 april 2022. Ansökningar tas emot kontinuerligt av Energimyndigheten och behandlas efter utlysningens stängning. Om medel finns kvar kommer flera utlysningar att göras under 2022.

Bedömningen av strategisk placering av laddstationen/tankstationen görs av Länsstyrelsen.

Aktörer som är intresserade av att söka kan anmäla sig till ett av Energimyndighetens webbinarier om utlysningen. Där får du möjlighet att träffa handläggarna och ställa frågor. En FAQ-sida finns också på Energimyndighetens webbplats.

Kontakt

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling