Natur och vilda djur

Three snowmobiles and a winter landscape with mountain

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. För snöskoter gäller speciella regler.

Varghanne. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

Vindkraftverk. Foto: Marie Birkl.

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att skada en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

Grön infrastruktur.

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.