Kompetensutveckling och rådgivning

Du som är lantbrukare, servicegivare eller annan företagare på landsbygden i Jämtlands län erbjuds rådgivning och kurser inom Landsbygds­programmet. Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet men ofta är aktiviteterna ett samarrangemang med olika organisationer eller upphandlats.

Information om kurser och aktiviteter annonseras i Länsstyrelsens kalender och via digitalt nyhetsbrev från landsbygdsenheten. Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att mejla hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Naturguidning – ”Vilseledaren”, Frostviken

Kattis Amundsson och August Alvtegen Vilseledaren, Frostviken.

E-post: info@vilseledaren.se
Telefon: 076-145 48 91 eller 073-903 35 97

www.vilseledaren.selänk till annan webbplats

Kommunikation/webbutveckling – Trampolin PR

Helena Engberg
E-post: helena@trampolinpr.se
Telefon: 070-383 23 32

Marlene Ström
Telefon 070-549 39 23
E-post: marlene.strom@trampolinpr.se

www.trampolinpr.selänk till annan webbplats

Tillgänglig besöksverksamhet

Magnus Mattisson, tillgänglighetskonsult, MM Tillgänglighet & miljö
E-post: magnus.mattisson.mm@gmail.com
Telefon: 076-844 50 85

Produktutveckling/paketering – ”WildSweden”

Marcus Eldh
E-post: marcus@wildsweden.com
Telefon: 070-610 61 50

Vad gör du om intresset finns eller om du har frågor?

Du är välkommen att kontakta Eva Jonsson, eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se 010-225 33 55 vid Länsstyrelsen Jämtlands län eller rådgivarna direkt.

Vi ordnar kurser, träffar och erbjuder rådgivning inom områdena Rikt odlingslandskap, Ekologisk produktion och Greppa näringen.

Funderar du på:

 • att skaffa djur eller utöka?
 • hur du kan nyttja växtnäring och växtföljd på gården på bästa sätt?
 • hur du får bra produktion från naturbetesmarkerna?
 • hur du sköter en ängsmark?
 • hur du odlar för att få tillräckligt med foder?
 • om gården har förutsättningar för ekologisk produktion?
 • hur du kan få till en strukturerad ekodokumentation?
 • om dina betesmarker har extra värden i form av biologisk mångfald

Kontakta oss — vi är både rådgivare och kursarrangörer

Hanna Appelros: Växtodling, Greppa näringen, ekologisk produktion
010-225 33 49, hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Agneta Andersson: Husdjur och ekologisk produktion,
010-225 33 35, agneta.andersson@lansstyrelsen.se

Ninni Nordlund: Betesfrågor och biologisk mångfald
010-225 32 44, ninni.nordlund@lansstyrelsen.se

Vi har också några upphandlade rådgivare inom ekologisk produktion

Ingvar Persson: Ekologisk produktion inom husdjur, växtodling och ekonomi ingvar.persson1@lrfkonsult.se, 070-620 89 85

Aktuella rådgivningsföretag inom Greppa näringen hittar du på www.greppa.nu/jamtlandlänk till annan webbplats

Du som lantbrukare satsar din tid i övrigt är rådgivningen bekostad via Landsbygdsprogrammet.

Är du en servicegivare i Jämtlands län och vill att någon utifrån hjälper dig och ditt företag med en viss frågeställning av affärsutvecklande karaktär? Då kan detta vara en möjlighet som passar dig. Rådgivningen är av affärsutvecklande karaktär och ges oavsett vilken kedjetillhörighet du som servicegivare tillhör.

Vad får du och vad kostar det?

Du och ditt företag kan få hjälp genom rådgivning inom olika affärsutvecklingsområden. Det kan vara kopplat till ekonomiska råd, processledning, affärs- och investeringsplaner, marknadsföringsinsatser med mera. Du bestämmer det i dialog med rådgivaren. Ditt företag betalar 30 procent av den totala kostnaden. Det beloppet fakturerar rådgivaren ditt företag direkt. Den övriga delen fakturerar rådgivaren länsstyrelsens projekt.

Vem är servicegivare?

Med servicegivare i denna rådgivningsinsats avses aktörer som inryms inom ramen för kommersiell och viss offentlig service som tillhanda har:

 • ett mångsidigt utbud av dagligvaror. Med dagligvaror avses varor såsom livsmedel, drycker, tobak och hushållsartiklar som konsumenter köper flera gånger i veckan. Med mångsidigt avses ett utbud om minst 1000 olika artiklar varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, och grönsaker bör finnas representerade och/eller,
 • drivmedel, det vill säga en drivmedelsanläggning.

Servicegivaren ska också bedriva sin verksamhet i fasta lokaler där produkterna ska finnas till försäljning på åretruntbasis.

Vad gör du om intresset finns eller har ytterligare frågor?

Kontakta Tommy Sjöling, Tommy.Sjoling@lansstyrelsen.se, 010-225 33 36 eller Eva Jonsson eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se, 010-225 33 55 vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Vem är rådgivaren?

Rådgivningsföretaget heter Advexa med rådgivningskonsulterna
​Hanna Falkeström, 070-277 08 07, hanna@advexa.se
Katarina Nyberg Finn, 072-202 53 63, katarina@nybergfinn.se
Karin Falkeström, 070-570 53 66, karin@idest.se

Mer information på www.vaxlaupp.nulänk till annan webbplats och www.advexa.selänk till annan webbplats

Övrigt

 • Rådgivningsmöjligheten riktar sig till servicegivare som tillgodoser behovet av dagligvaror och/eller drivmedel som finns placerade på landsbygd i tätorter med mindre än 3 000 invånare.
 • Möjligheten riktar sig till mikroföretag och små företag. Se även definitionen av servicegivare ovan.
 • Rådgivningstillfällena kan definieras som kartläggning, implementering respektive uppföljning. Taket per rådgivningstillfälle är 1 500 euro. Rådgivningstillfälle avser en rådgivningssession (platsbesök eller via distans) inkluderat eventuell restid och reskostnader.
 • Utanför jordbruks- och skogsbrukssektorn begränsas stödbeloppet enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som servicegivaren fått under den tiden räknas med.

Vid stor efterfrågan på rådgivning kommer en viss prioriteringsförfarande att ske baserat på det regionala serviceprogrammet och kommunernas serviceplaner.

Behöver ditt företag rådgivning i affärsutveckling för att bevara eller skapa nya arbetstillfällen? Länsstyrelsens rådgivning ingår i satsningen ”Kompetensutveckling för företag på landsbygden”.

Vilka företag vänder sig rådgivningen till?

 • Befintliga företag och företag som är på väg att starta upp på landsbygden inom besöksnäringen.
 • Andra företag på landsbygden inklusive jordbruksföretag som vill bredda/diversifiera sin verksamhet.

Vad får du och vad kostar det?

Vi erbjuder rådgivning inom olika affärsutvecklingsområden, som ekonomisk rådgivning, processledning, affärs- och investeringsplaner, kund och marknadsanalys, marknadsföringsinsatser med mera. Tillsammans med rådgivaren bestämmer ni vad ni ska utveckla i ditt företag. Ditt företag betalar 30 procent av den totala kostnaden. Det beloppet fakturerar rådgivaren ditt företag direkt. Den övriga delen fakturerar rådgivaren länsstyrelsen.

Kan vi få rådgivning i grupp?

Ibland passar det bättre med rådgivning i en mindre grupp. Är ni flera företag som kan tänka er att få rådgivning i grupp, ta då kontakt med en rådgivare om en offert. Även vid grupprådgivning betalar ni 30 procent av den totala kostnaden. Deltagande företag delar på kostnaden.

Vad gör du om intresset finns eller om du har frågor?

Du är välkommen att kontakta Eva Jonsson, eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se 010-225 33 55 vid Länsstyrelsen Jämtlands län eller rådgivarna direkt.

Vilka är rådgivarna?

Rådgivningsföretagen som är upphandlade är:

Övrigt

Möjligheten riktar sig till mikroföretag och små företag på landsbygden. (Färre än tio personer och/eller en omsättning på mindre än två miljoner euro per år.)

 • Rådgivningen kan endast i undantagsfall ges till företag inom maskinentreprenadbranschen, företag som ingår i övriga konsumenttjänster (SNI 2007) SNI S9xx, däribland kroppsvård, begravningsverksamhet med mera samt detaljhandel. Undantag från detta kan beslutas av länsstyrelsen.
 • Rådgivningstillfällena kan definieras som kartläggning, implementering respektive uppföljning. Taket per rådgivningstillfälle är 1 500 euro. Rådgivningstillfälle avser en rådgivningssession (platsbesök eller via distans) inkluderat eventuell restid och reskostnader.
 • Vid stor efterfrågan på rådgivning kommer en viss prioriteringsförfarande hos länsstyrelsen att ske utifrån företagets behov.

Behöver ditt företag öka sin kompetens för att kunna växa? Länsstyrelsen Jämtlands län har upphandlat en serie kurser av Torsta AB med det långsiktiga syftet att öka sysselsättningen på landsbygden i länet.

Målgruppen är i första hand företag inom besöksnäring och jordbruksföretag som vill diversifiera sig eller bredda sin verksamhet.

Kursen är uppdelad i tre delar och det är valfritt om du vill gå en eller flera delar. Kostnad: 500 kronor per kursdel.

Läs mer och anmäl dig på:

http://torsta.se/utbildning/uppdragsutbildning/kurser/vax-med-ditt-foretag/
länk till annan webbplats

Har du andra frågor om kurser/utbildningar är du välkommen att kontakta Eva Jonsson på eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se eller 010-225 33 55 vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Rådgivningen och kurserna finansieras delvis av Landsbygdsprogrammet 2016–2020.

Kontakt

Rådgivning - landsbygd