Jordbruk och djurhållning

Ett lasso på ett staket. Foto: Ewa Ljungdahl.

Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län förvaltar nyttjanderätterna på stora delar av landets fjällområden. Vi har också som mål att verka för en hållbar rennäring.

Ostar. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Är du primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå? Då ska din anläggning registreras hos Länsstyrelsen. Det är även vi som granskar din verksamhet.

Nyfångad harr. Foto: Naturcentrum AB.

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vi ger även råd och ekonomiskt stöd för att utveckla fisketurismen.

Två kalvar i en hage. Foto: mostphotos.se

Ska du bygga eller bygga om ett stall? Du kan behöva ansöka om förprövning. Vi granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.