Gård på landet. Foto: Marie Birkl.

Många lantbrukare i länet har endast fått halv vallskörd och betena har slutat växa på många håll i länet. Det här går att göra för att mildra foderbristen.

Residenset i Östersund.

Under fyra dagar öppnar landshövding Jöran Hägglund upp residensträdgården för många spännande aktiviteter. Alla hälsas välkomna.

Ett lamm. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Länsstyrelsen utför djurskydds­kontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Network cables connected to a switch

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Älg i skogen. Foto: Naturcentrum AB.

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas.

Grön infrastruktur.

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.