Länsstyrelsen Jämtland – Lantbruk och landsbygd

Illustration från Länsstyrelsen Värmland om betesförmedling.

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Ett barn bakom ett regnigt fönster. Foto: mostphotos.se

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Vattenskoter

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Ett lamm. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Länsstyrelsen utför djurskydds­kontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Postombudsskylt. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

En fors.

Det finns olika regelverk kring vatten, vattenverksamhet, diken och dammar. Hos oss kan du ta reda på vilka regler som gäller samt söka tillstånd. Du kan även söka bidrag för att anlägga våtmarker och diken.