Kossor på en äng. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Foderläget är fortfarande besvärligt, även om det generellt ser bättre ut än för några månader sedan med tillgången. Olika gårdar har olika situation, men ekonomisk press väntar för många lantbrukare i vinter.

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Under 2018–2020 kan du även få bidrag för satsning på våtmarker.

Postombudsskylt. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Ett barn bakom ett regnigt fönster. Foto: mostphotos.se

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

En brandman släcker en skogsbrand.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att det är förbjudet för allmänheten att vistas inom de brandskadade skogsområdena som benämns Storbrättan och Lillåsen-Fågelsjö i Härjedalens kommun.

Ett lamm. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Länsstyrelsen utför djurskydds­kontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.