Publiceringsdatum: 23 juni 2020

Eldningsförbud utfärdat i hela Jämtlands län

Länsstyrelsen har utökat beslutet om eldningsförbud i Jämtlands län som började gälla klockan 12.00 den 18 juni 2020. Förbudet gäller från och med den 24 juni klockan 12.00 även Åre kommun. Beslutet gäller tills vidare. Due to the high risk of wildfires, the County Administrative Board of Jämtland has issued a general fire ban. 

MSB:s symbol för eldningsförbud

Med anledning av den senaste tidens varma väder råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med Jämtlands läns räddningstjänstförbund och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Jämtlands län, där förbudet nu också gäller Åre kommun.

Undantag gäller för fjällområden på mer än 500 meters höjd över havet.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark, och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Läs beslutet om eldningsförbud i Åre kommun (23 juni) PDF

Läs beslut om eldningsförbud (18 juni)PDF.

Grillning på egen tomt

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Den som eldar är ansvarig

Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om du följer de riktlinjer som finns. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Om du medvetet eller av slarv bryter mot eldningsförbudet kan du dömas till böter.

Om du upptäcker en brand

 1. Varna andra som kan hotas av branden.
 2. Flytta dig till en säker plats.
 3. Larma genom att ringa 112.
 4. Släck om du kan.

Vid frågor, kontakta i första hand länets räddningstjänster

Räddningstjänsten Jämtlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningstjänsten Årelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud

Via denna tjänst har du möjlighet att se var i landet det är eldningsförbud. Hela Sverige omfattas dock inte ännu av kartan. Om du planerar att elda, följ de eventuella eldningsförbud råder hos din kommun och din länsstyrelse. Du kan också kontakta den lokala räddningstjänsten för frågor om brandrisk och eldning.

Vanliga frågor och svar

Syftet med länsstyrelsers och kommuners föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vad som är förbjudet kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

Vid ett eldningsförbud är det förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

 • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. Kontrollera om det finns ett eldningsförbud i det område du tänker vistas i.
 • Du ska såklart alltid vara försiktig när du eldar och grillar i naturen. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skogen.
 • Även om det inte råder eldningsförbud i det område du befinner dig ska du vara försiktig om du väljer att tända en eld. Om du skulle starta en brand är det du som är ansvarig.
 • Håll dig uppdaterad om förändringar.
 • Grilla helst på fasta grillplatser och se till att du har vatten att släcka elden med.
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
 • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
 • Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet.

Du får:

 • använda elgrill, spritkök, engångsgrill eller kolgrill i egen trädgård *
 • använda gasol- eller spritkök i husvagn eller täckt båt
 • använda stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll
 • tända värmeljus
 • tända en cigarett (men fimpen ska tas om hand och inte hamna i naturen)
 • använda levande ljus utomhus (ljusen ska vara placerade så att risken för spridning till vegetation är obefintlig)
 • använda motorsåg och röjsåg
 • skjuta på skjutbana
 • grilla över öppen eld på brygga eller båt i sjön, utomhus vid fritidshus eller på iordningsställda grillplatser** där risken för spridning är låg
 • elda i vedspis eller kamin (om den är sotad och brandskyddskontrollerad)
 • elda i badtunna (om den är placerad så att risken för spridning till vegetation är obefintlig)
 • elda i bastu (om den är sotad och brandskyddskontrollerad)
 • utföra heta arbeten i ditt yrke, till exempel svetsning på hårdgjorda ytor (var aktsam omgivning och var gnistor hamnar)
 • använda metallkap eller metallslip (var aktsam omgivning och var gnistor hamnar)

* Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om platsen är så nära vegetation att eld lätt kan spridas. Om du bor i ett flerfamiljshus behöver du kontakta fastighetsägaren om tillstånd.

** Med en iordningsställd grillplats menas en plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.

Det är förbjudet att:

 • grilla eller laga mat över öppen eld på fäbodvall, i ett vindskydd, kåta, tält eller liknande
 • grilla eller laga mat över öppen eld på fjället
 • elda trädgårds- och rivningsavfall samt gräs

Information in English

Due to the high risk of wildfires, the County Administrative Board of Jämtland has issued a general fire ban. The decision is valid from June 18th 2020 at 12:00 noon until further notice. The ban applies to all of Jämtland County, except Åre municipality and with the exception of mountain areas above 500 meters in altitude.

Kontakt