Publiceringsdatum: 30 juli 2019

Eldningsförbud upphör

Eldningsförbud upphör. Illustration: MSB

Eldningsförbudet i Jämtlands län upphörde som planerat den 30 juli, klockan 12.00. Lägre temperaturer, högre luftfuktighet och lokalt regn gjorde att en förlängning inte ansågs nödvändig. | The general fire ban in the county of Jämtland expired on 30 July at 12 noon.

Helgens mycket varma temperaturer har mattats, vilket har medfört att risken för skogsbränder har minskat avsevärt. Därför bedömer Länsstyrelsen Jämtlands län, Räddningstjänsten Jämtland och Räddningstjänsten Åre gemensamt att eldningsförbudet som rått i länet sedan fredagen den 26 juli kan upphöra som planerat den 30 juli 12.00.

Anledningen till att brandrisken har minskat är dels att kalla kvälls- och nattemperaturer skapar dagg som gör att det översta jordlagret i skog och mark blir betydligt mindre lättantändligt. Den högre luftfuktigheten och lokala regnskurar har också bidragit till att spridningsrisken har minskat.

Parterna påminner dock om att man alltid ska vara försiktig och vaksam när man eldar i naturen. Eldning sker på eget ansvar och det är den som tänder elden som har juridiskt ansvar.

Kontakt

Patrik Lundgren

Projektledare krisberedskap