Publiceringsdatum: 25 juli 2019

Eldningsförbud utfärdat i Jämtlands län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Jämtlands län från klockan 12.00 den 26 juli 2019 till 12.00 den 30 juli 2019. | There is a fire ban in Jamtland County from 12:00 noon on July 26th 2019 until 12:00 noon on July 30th 2019.

MSB:s symbol för eldningsförbud

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Jämtlands län, med undantag för fjällområden på mer än 500 meters höjd över havet.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark, och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Grillning på egen tomt

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Den som eldar är ansvarig

Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om du följer de riktlinjer som finns. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som medvetet eller av slarv bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Om du upptäcker en brand

 1. Varna andra som kan hotas av branden.
 2. Flytta dig till en säker plats.
 3. Larma genom att ringa 112.
 4. Släck om du kan.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster

Räddningstjänsten Jämtlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningstjänsten Årelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar

Syftet med länsstyrelsers och kommuners föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vad som är förbjudet kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

Vid ett eldningsförbud är det förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

För mer information, läs beslutet härPDF

 • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. Kontrollera om det finns ett eldningsförbud i det område du tänker vistas i.
 • Du ska såklart alltid vara försiktig när du eldar och grillar i naturen. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skogen.
 • Även om det inte råder eldningsförbud i det område du befinner dig ska du vara försiktig om du väljer att tända en eld. Om du skulle starta en brand är det du som är ansvarig.
 • Håll dig uppdaterad om förändringar.
 • Grilla helst på fasta grillplatser och se till att du har vatten att släcka elden med.
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
 • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
 • Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet.

Du får:

 • använda elgrill, spritkök, engångsgrill eller kolgrill i egen trädgård *
 • använda gasol- eller spritkök i husvagn eller täckt båt
 • använda stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll
 • tända värmeljus
 • tända en cigarett (men fimpen ska tas om hand och inte hamna i naturen)
 • använda levande ljus utomhus (ljusen ska vara placerade så att risken för spridning till vegetation är obefintlig)
 • använda motorsåg och röjsåg
 • skjuta på skjutbana
 • grilla över öppen eld på brygga eller båt i sjön, utomhus vid fritidshus eller på iordningsställda grillplatser där risken för spridning är låg
 • elda i vedspis eller kamin (om den är sotad och brandskyddskontrollerad)
 • elda i badtunna (om den är placerad så att risken för spridning till vegetation är obefintlig)
 • elda i bastu (om den är sotad och brandskyddskontrollerad)
 • utföra heta arbeten i ditt yrke, till exempel svetsning på hårdgjorda ytor (var aktsam omgivning och var gnistor hamnar)
 • använda metallkap eller metallslip (var aktsam omgivning och var gnistor hamnar)

* Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om platsen är så nära vegetation att eld lätt kan spridas. Om du bor i ett flerfamiljshus behöver du kontakta fastighetsägaren om tillstånd.

Det är förbjudet att:

 • grilla eller laga mat över öppen eld på fäbodvall, i ett vindskydd, kåta, tält eller liknande
 • grilla eller laga mat över öppen eld på fjället
 • elda trädgårds- och rivningsavfall samt gräs

Information in English

Due to the high risk of wildfires in the area, the County Administrative Board of Jämtland has issued a general fire ban. The decision is valid from July 26th 2019 at 12:00 noon until Tuesday July 30 at 12:00 noon. The ban applies to all of Jämtland County, with the exception of mountain areas above 500 meters in altitude.

For further information call the SOS Alarm service at 113 13 (from abroad +46 113 13).

Vad innebär eldningsförbud?

Här nedan kan du se en kort film om vad eldningsförbud generellt innebär. Den är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt

Staffan Edler

TIB, Tjänsteman i beredskap