Publiceringsdatum: 30 juli 2018

Eldnings­förbud i länet upphör

Det generella eldningsförbudet i Jämtlands län upphörde den 10 augusti klockan 12.00. | The general fire ban in the county of Jämtland expired on 10 August at 12 noon.

Bild på stormkök

Foto: Denny Calvo

Bedömningen om att häva eldningsförbud har gjorts utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd med länets räddningstjänster och Polismyndigheten Region Nord.

Kontakt

Länsstyrelsens mediatelefon