27 feb 2020 klocka 10.00 - 15.00

Information om projektmedel
§37, §37a och TIA, tidiga
insatser för asylsökande

Tecknade händer som håller ett träd. Foto: mostphotos.se

Målgruppen för dagen är anställda i länets kommuner och civilsamhällets aktörer som under året är intresserade av att söka projektmedel från Länsstyrelsen Jämtlands län inom integrationsområdet. Vi bjuder på lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel inom integrationsområdet. Som ett stöd till länets kommuner och det civila samhället i arbetet med insatser till asylsökande och nyanlända, bjuder Länsstyrelsen Jämtlands län in till en dag med fokus på utvecklingsmedlen för 2020.

Medlen kommer utlysas under början av februari och syftet med dagen är dels att ge information om tillgängliga projektmedel och prioriterade områden men också att belysa det aktuella läget i länet.

Dagen är ett givet tillfälle att knyta nya kontakter, utveckla idéer och se möjligheter till samverkan.

Program kommer senare.

VAR: Scandic Östersund Syd, Krondikesvägen 97 Östersund

KOSTNAD: Träffen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt

Madeleine Graff

Handläggare

Kamel Alhaj

Integrationssamordnare