26 feb 2020 klocka 18.00 - 20.30

Hästen – en underskattad resurs för naturbetesmarkerna (Östersund)

Hästar i hagen.

Hästen behöver betet och betet behöver hästen!

Naturbetesmarker har höga natur- och kulturhistoriska värden. Dessa värden förvaltas väl när markerna betas. Idag finns stora arealer värdefull naturbetesmark som riskerar att växa igen i brist på betesdjur. Samtidigt hålls många hästar i rastfållor och/eller enbart på åkermarksbeten under sommarhalvåret. Om fler hästar betar i naturbetesmark får vi ett öppnare och artrikare landskap, välmående hästar och troligen en bättre ekonomi för hästägarna.

Margareta Bendroth, husdjursagronom, hästrådgivare och mångårig hästuppfödare berättar om fördelarna med att låta hästar beta naturbetesmarker. Hon rapporterar även resultat från ett betesförsök med hästar där man testat smaklighet, tramptålighet och produktion på/av olika vallväxter (Hushållningssällskapet 2015). Hon ger också råd och tips vad man ska tänka på före och under betesperioden.

Ninni Nordlund, biolog, Länsstyrelsen, visar bilder från länets varierade och vackra betesmarker och berättar vilken nytta hästarna kan göra bland annat för den biologiska mångfalden.

Program


Tid

Programpunkt

18.00

Välkomna! Ninni Nordlund, Länsstyrelsen.

18.10–19.00

Hästen – en resurs på naturbetesmarker – Margareta Bendroth, hästrådgivare.

19.00–19.15

Fika

19.15–20.30

Hästen - en resurs på naturbetesmarker, samt bilder från länet – Margareta Bendroth och Ninni Nordlund.


Träffen anordnas inom Länsstyrelsens projekt ”Skötsel och samverkan” i samarbete med LRF Jämtland och Hushållningssällskapet.

VAR: Länsstyrelsen Jämtlands län, Köpmangatan 21 (mittemot Skatteverket), Östersund

KOSTNAD: Ingen avgift för träffen. Fika till självkostnadspris.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt

Ninni Nordlund

Rådgivare ängs- och betesmarker