15 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Regiondagen 2019

Inbjudan Regiondagen 2019

Tema regional utvecklingsstrategi. Du får bland annat ta del av: Läget i länet, systemanalys från projektet Strukturanalys Jämtlands län och en sammanställning av inspel till Regionala utvecklingsstrategin.

Målgrupper är tjänstemän, förtroendevalda, representanter för verksamheter inom näringsliv och civilsamhälle.

För mer information samt möjlighet till anmälan besök Region Jämtland Härjedalens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VAR: Folkets hus, Östersund (före detta OSD)

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt

Maria Anstett-Andersson

Utvecklare