28 nov 2019 klocka 09.30 - 16.00

Länsmöte om livsmedelskontroll

Foto: Andrey Popov

Foto: Andrey Popov

Länsstyrelsen arrangerar två gånger årligen ett länsmöte för de som arbetar inom livsmedelskontrollen. Höstens träff äger rum den 28 november.

Livsmedelsverket kommer under mötet att informera om aktuella ämnen och det blir erfarenhetsutbyte och fruktsamma diskussioner.

Inbjudna är officiella veterinärer, livsmedelsinspektörer och smittskyddsenheten vid Region Jämtland Härjedalen.

Anmäl dig innan den 20 november, ange i fritexten om du har några födoämnesallergier. Obs! Ingen hänsyn tas till önskekost.

VAR: Torsta naturbruksgymnasium, Ösavägen 20 i Ås

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt

Lena Råghall

Djurskyddshandläggare