27 nov 2019 klocka 10.00 - 15.00

Temadag – Mat, miljö & klimat

Enligt den nationella livsmedels­strategin ska livsmedels­produktionen öka samtidigt som den regionala energi- och klimatstrategin fastslår att vi ska minska våra utsläpp. Hur gör vi det här i Jämtlands län?

Vad säger forskningen och vilka konkreta verktyg finns?

"Genom att producera mer kött och mjölk i Jämtlands län, kan vi bidra till att avlasta andra delar av Sverige och världen, där förutsättningarna är bättre att odla och producera andra slags livsmedel."

Taget ur Jämtlands läns energi- och klimatstrategi samt Regional mat- och livsmedelstrategi Jämtlands län.

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som är verksam inom lantbruksnäringen, men även dig som är beslutsfattare eller verksam inom restaurang och livsmedel är välkommen.

Anmälan

Webbanmälan stängde den 22 november, men om du vill komma kan du efteranmäla dig med namn och personnummer direkt till någon av kontaktpersonerna nedan.

Arrangörer

Dagen arrangeras i nära samverkan mellan Länsstyrelsen Jämtlands län, LRF Jämtland och Grönt Center i Ås. Vi gör det tillsammans med fler aktörer och organisationer i länet.

Här hittar du inbjudan för dagenPDF

Preliminärt program – Mat, Miljö och KlimatPDF

Kontakt

hanna.appelros@lansstyrelsen.se

julia.pearson@grontcenter.se

marie.sjolin@lrf.se

Dagen finansieras i övrigt med medel ur Landsbygdsprogrammet inom bland annat Greppa näringen och Leader.

Anmälan

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Aulan, Torsta, Grönt Center i Ås

KOSTNAD: Vi står för lunch och fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 nov 2019

Kontakt