26 aug 2019 klocka 18.30 - 21.00

Fältvandring i sortförsöken

Korn i en hand. Foto: mostphotos.se

Vilken betydelse har tillgänglighet av kväve och andra växtnäringsämnen för kärnstorlek och skörd av spannmål? Vilka klöversorter ger mest i första skörden? Vilka spannmålssorter är konkurrensstarka mot ogräs och passar i ekologisk odling? Vilka sorter kommer kunna gå till mogen skörd?

Med utgångspunkt i de ekologiska och konventionella sortförsöken följer vi hur de olika sorterna har reagerat på årets förhållanden. Utrymme ges förstås för att utbyta erfarenheter från årets växtodlingssäsong.

Medverkar gör Anne-Maj Gustavsson från SLU, Hanna Appelros, Länsstyrelsen, liksom Boel Grufberg och Amanda Halvarsson som sköter försöken på Torsta.

Anmälan

Anmäl dig till hanna.appelros@lansstyrelsen.se eller via sms till 070-395 33 49 senast måndag den 26 augusti klockan 10.00.

VAR: Ås, samling vid hunddagiset (gamla stallet mot sjön till)

KOSTNAD: Ingen avgift.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 aug 2019

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling