27 nov 2019 klocka 08.30 - 16.00

Var med och stoppa våldet mot personer med funktionsnedsättning!

Foto: Wavebreakmedia /Mostphotos.se

Foto: Wavebreakmedia /Mostphotos.se

Länsstyrelsen bjuder in till konferens för ökad handlingskraft mot våld onsdagen den 27 november på Clarion Hotel Grand i Östersund.

Målgrupp: Chefer, politiker och personal inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, barn och utbildning samt kultur och fritid, frivilligorganisationer, med flera. Därutöver representanter för funktionshindersorganisationer.

Notera att antalet platser är begränsat, och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna.

Syfte: Bidra till aktiv handling i ditt arbete så att fler personer med funktionsnedsättning får ett liv utan våld genom att:

  • Våga fråga – hur frågar jag?
  • hantera situationen – vad gör jag?
  • ge kunskap om den dubbla utsattheten för individer i alla åldrar samt styrande dokument inom området.

Arrangör: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Föreläsare

Denise Cresso-Nydén

Denise är socionom och har arbetat inom området rehabilitering och våld mot kvinnor samt utbildat och föreläst för bland annat kommuner, landsting, myndigheter och Göteborgs universitet. Hon har arbetat på Dialoga (Göteborgs Stads kompetenscenter mot våld i nära relation). Denise var en av initiativtagarna till Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, ett kunskaps- och metodutvecklingscentrum om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I november 2017 startade Denise ett #MeToo för kvinnor med funktionsnedsättning: #Slutvillkorat.

Serine Gunnarsson

Serine är metod- och utbildningsansvarig på organisationen TRIS, tjejers rätt i samhället. Serine har även varit huvudansvarig för Arvsfondsprojektet Gömd och Glömd som belyser utsattheten för hedersrelaterat våld och förtryck bland vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

TRIS, tjejers rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som har arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2002. Organisationens arbete består av tre verksamhetsområden: en förebyggande, en akut och en kompetenshöjande verksamhet.

Program för dagen

Tider

Innehåll

8.30

Registrering samt kaffe/te smörgås

9.00

Jenny Einebrant och Emmy Nilsson Länsstyrelsen Jämtlands län

Välkommen!

Uppdragen mäns våld mot kvinnor samt funktionshindersarbetet om att nå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

9.30

Denise Cresso, projektledare och utbildare

10.35

Paus


Forts, Denise

12.00

Lunch

13.00

Serine Gunnarsson TRIS

14.00

Polisen Hur går en polisanmälan till? Polisens arbete med våldsutsatta barn och vuxna.

14.20

Kaffe/te

14.40

Centrum mot våld i Jämtlands län – Stöd, hjälp och behandling för våldsutsatta personer.

15.10

Inventering av behov – vårt fortsatta arbete

15.40

Utvärdering/sammanfattning av dagen

16.00

Slut


Anmälan

VAR: Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

KOSTNAD: För återbud efter den 13 november debiteras självkostnadspriset 500 kronor

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 nov 2019

Kontakt

Jenny Einebrant

Samordnare Mäns våld mot kvinnor

Emmy Nilsson

Samordnare mänskliga rättigheter