10 okt 2019 klocka 10.00 - 15.45

Har du koll på cannabis?

Folkvimmel i Östersund. Foto: Marie Birkl.

Varmt välkomna till en heldag om cannabisförebyggande arbete i Jämtland Härjedalen.

För tredje året i rad arrangeras denna uppskattade konferens för alla som arbetar eller vill arbeta cannabisförebyggande med ungdomar.

Under dagen får vi ta del av nya kunskaper och möjlighet till reflektion och diskussion med varandra och med en särskilt inbjuden ungdomspanel.

Vi vill bidra till en gemensam kunskapsbas om cannabis i Jämtland Härjedalen och hitta områden där vi kan hjälpas åt att arbeta förebyggande mot cannabis.

Anmäl dig därför redan idag för att garantera att få ta del av aktuell kunskap, nya arbetssätt och gott om tid att diskutera, samtala och samordna med varandra.

Målgrupp

Du som i ditt arbete träffar ungdomar i din vardag, både som anställd och genom frivilligorganisationer.

9.30–10.00 Fika och registrering

10.00–10.15 Inledning, hur långt har vi kommit?

10.15–10.40 Läget i länet
Under detta pass får vi veta mer om hur hälsoläget ser ut i länet med fokus på narkotika. Passet avslutas med gemensam diskussion och reflektion.

10.40–12.10 Cannabis och psykisk hälsa
Alex Berenson, författare och journalist
Vi inleder detta pass med att visa en förinspelad föreläsning där vi får veta mer om de psykiatriska riskerna med cannabisanvändning, med fokus på länken mellan cannabis och psykos och på vilket sätt förändrat bruk och mer potent cannabis har ökat de riskerna.

Mona Nilsson, behandlare på Nexus (Östersunds kommuns behandlingsenhet vid
alkohol-, narkotika-, och spelmissbruk). Passet fortsätter med att Mona berättar om hur cannabis påverkar den psykiska hälsan och vilka sociala konsekvenser ett cannabisbruk kan leda till. Varför använder vissa cannabis och andra inte? Och vad är det som gör att man har olika svårt att ta sig ur ett cannabisbruk?

12.10–13.00 Lunch (bekostas av deltagarna själva).

13.00–13.45 Grymt!
William Axelsson, fritidsledare i Åre kommun, berättar varför han valt att inte ta droger, om hur enkelt det hade varit att bli en del av det som var så pass närvarande. Hur ärliga relationer med vuxna spelade en roll i valet av den han ville vara och bli och om vikten av att bli bekräftad.

13.45–14.30 Erfarenheter och insatser i länet – en gemensam verktygslåda
Många insatser görs i länet och det börjar bli dags att samla alla goda erfarenheter i en gemensam verktygslåda. Under passet kommer verktygslådans preliminära uppbyggnad och innehåll att presenteras, dessutom ges möjlighet till diskussion kring hur verktygslådan kan utvecklas och kompletteras utifrån ytterligare behov.

14.30–14.45 Fika

14.45–15.45 Paneldiskussion – hur ser vi på anmälningsplikt utifrån olika perspektiv och verksamheter
Åse Linnerbäck jurist i Nacka kommun och med lång erfarenhet från kommunal verksamhet inleder med ett juridiskt perspektiv på anmälningsplikten utifrån barn som far illa. Därefter vidtar en paneldiskussion kring hur vi ser på anmälningsplikten utifrån olika perspektiv och verksamheter.

15.45 Avslutning

Arrangörer

Gruppen för cannabisförebyggande arbete med förstärkning av ungdomspanel. Den består av Länsstyrelsen, drogförebyggare och fritidsledare från kommunerna i Jämtland/Härjedalen, Föräldraföreningen mot narkotika och studenthälsan Mittuniversitetet.

VAR: OSD Folkets hus, Östersund. Vi serverar kaffe från klockan 9.30.

KOSTNAD: Evenemanget är gratis, men en avgift på 300 kronor debiteras om du får förhinder och inte avbokar.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 sep 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt

Therese Räftegård Färggren

ANDT-samordnare