06- 07 maj 2019 klocka 08.30 - 16.00

Naturvårdsbränning i gräsmarker

Gräsbrand.

Branden har länge använts för att förbättra naturliga betesmarker. I dag hotas många marker av igenväxning genom brist på betesdjur eller för att slåttern är så tidsödande - särskilt i mindre och avlägsnare marker.

Samtidigt krävs det att vi hävdar denna mark om vi ska kunna behålla mångfalden och det öppna kulturlandskapet.

Småskalig gräsbränning kan, under kontrollerade former, vara ett bra alternativ till slåtter och även ett sätt att förbättra både betet och den biologiska mångfalden. När vi bränner bort det gamla fjolårsgräset kommer sol och syre ned till de nya växterna som ska upp. Bränningen förhindrar att förnan blir för tjock, vilket gynnar ängsväxterna, som annars utkonkurreras av mer snabbväxande ohävdsarter. Resultatet blir fler blommande örter till nytta för insekter genom pollen och nektar. Samtidigt som betet blir bättre!

Därför ordnar vi nu två dagar med Kill Persson (MiNa, Miljöpedagogik&Naturvård) som är naturvårdskonsult med bränning som ett specialområde. Kill bränner framför allt gräs- och ljungmarker och har en mångårig erfarenhet från bränningskurser. Ängs- och betesmarker, sand och svamp är andra stora engagemang för honom.

Program

Dag 1

08.30–08.45 Välkomna, Länsstyrelsen, lokal Linet

08.45–09.30 Naturvårdsbränning, varför

09.30–10.00 Kaffe och fralla

10.00–12.00 Naturvårdsbränning, hur, praktisk planering

12.00–13.00 Lunch ute på stan

13.00–14.00 Naturvårdsbränning, rutiner, ansvar; vad säger lagen

14.00–16.00 Fältbesök, olika bränningsobjekt, brandgator mm (frukt/fika i fält)

16.00 Avrundning, hemfärd

Dag 2

Observera att om vädret inte är lämpligt för bränning den 7 maj, har vi den 8 maj som reservdag.

08.30 Gemensam avfärd från Länsstyrelsen mot Rödön

09.15 Planering av objektet

10.30 Ordentlig fika i fält (medtag egen matsäck)

11.00–15.30 Tändning och naturvårdsbränning

Anmälan

Begränsat antal deltagare dag två. Anmälan senast 30 april till ninni.nordlund@lansstyrelsen.se eller 072-570 74 01 (även sms)

Medtag lämplig klädsel för bränningen (oömma kläder, helst i naturmaterial, kängor eller gummistövlar) och gärna en järnräfsa om du har en hemma.

Dagarna finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

VAR: Dag 1: Länsstyrelsen, Residensgränd 7. Dag 2: Rödön.

KOSTNAD: Vi bjuder på fika dag ett. Lunch dag ett och matsäck dag två betalar och fixar var och en själva.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 apr 2019

Kontakt

Ninni Nordlund

Rådgivare ängs- och betesmarker