14- 15 maj 2019 klocka 09.30 - 17.00

Seminarium om förvaltning av framtidens vatten

Reflektioner i vattnet. Foto: mostphotos.se

Vi blandar forskning med goda exempel och egna erfarenheter från projektet Triple Lakes. Seminariet innefattar en konferensdag och en fältdag där vi visar upp delar av projektets arbete i och kring sjöarna Revsundssjön, Näkten och Locknesjön.

Seminariet riktar sig i första hand till dig som kommer i kontakt med vattenfrågor i ditt arbete, oavsett om du arbetar inom offentlig/privat sektor eller en intresseorganisation.

Bland annat kommer seminariet bjuda på föredrag om sjöar ur ett klimatperspektiv, samt om hur man skapar förutsättningar för god motståndskraft hos fisk och andra vattenlevande organismer i ett förändrat klimat. Vi tror att det kommer att bli intressanta dagar som kan inspirera dig i ditt vattenvårdsarbete.

Välkommen!

Program

Tisdag 14 maj

Konferensen börjar 9.30. Kaffe finns från 9.00.

 • Triple Lakes – ett spretigt projekt knyter ihop trådarna.
 • Katarina Stensen, SMHI
  Sjöar i förändring.
 • Gunnar Öhlund, Umeå universitet
  Pågående studier i sjön Näkten
 • Douglas Jones, SLU
  FRESHREST – Klimat och restaurering
 • Erik Årnfelt, Havs- och vattenmyndigheten och Kjell Leonardsson, SLU
  Fiskvandring – bästa möjliga teknik
 • Roger Vallin, Länsstyrelsen Västerbotten
  Reborn
 • Robert Skogh och Håkan Magnusson, Gullspångs kommun
  Erfarenheter från arbetet med att Gullspångsälvens vilda lax- och öringstammar.
 • Michael Sundberg
  Storsjöns öringstammar – en historisk utblick

Gemensam middag och posterutställning

Onsdag 15 maj

Fältdag med avfärd från Länsstyrelsen klockan 8.00.

 • Billstaån – vattendragsrestaurering och omlöp vid kraftverksdammar
  Jämtkraft presenterar
 • Vattenvård i skogsbruket – demonstrationsyta
 • Övre Gimån
  Dammutrivning, kulturmiljö och europas bästa fiske.
 • Tillbaka i Östersund 17.00

Gemensam middag för alla som önskar.

Med reservation för ändringar.

VAR: Clarion Hotel Grand, Östersund

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 maj 2019

Anmäl dig

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt

Pierre Samuelsson

Biträdande projektledare Life Triple lakes